Dogmele Bisericii

Anatematismele din Duminica Ortodoxiei

ANATEMATISMELE  DIN DUMINICA ORTODOXIEI (fragment din Sinodiconul Ortodoxiei) Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul Cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din […]

Dogmele Bisericii

Mărturisirea Dogmatică a Credinței Ortodoxe

MĂRTURISIREA CREDINȚEI ORTODOXE   Cred într-un singur Dumnezeu, într-o singură Fiinţă, într-o singură Putere, într-o singură Voinţă, într-o singură Lucrare, într-un singur Principiu, într-o singură Stăpânire, într-o singură Domnie, într-o singură Împărăţie, cunoscută în Trei […]