Schismaticii și ereticii sunt străini de smerenie și prin urmare, străini de mântuire

„Cel ce vrea să se mântuiască trebuie neapărat să facă parte din Biserica Ortodoxă, singura Biserică adevărată, şi să se supună rânduielilor ei. Domnul l-a asemuit pe cel ce nu ascultă de Biserică cu un păgân, străin de Dumnezeu (Mt.18,17). Rostind Simbolul de Credinţă, fiecare dintre noi îşi mărturiseşte credinţa în Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturiseşte, prin urmare, că în afară de această Biserică Una nu este altă Biserică, cu atât mai mult alte Biserici, chiar dacă felurite comunităţi omeneşti şi-ar însuşi numele de „Biserică“. Cel ce vrea să se mântuiască trebuie neapărat să fie botezat în sânul Bisericii Ortodoxe în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, precum a zis Însuşi Domnul: Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi (Mc.16,16).“ (p.201)

„Cine vrea să se mântuiască trebuie să facă parte din Sfânta Biserică Ortodoxă, să fie fiu credincios al ei, să se supună întru totul rânduielilor ei. Dacă cineva nu se supune Bisericii, dacă cineva s-a despărţit de Biserică, dacă e cineva schismatic, oricâte metanii ar face, oricât ar posti, oricât s-ar ruga, nu se va mântui.“ „Schismaticul şi ereticul sunt străini de smerenie, la fel cum e străin de smerenie diavolul, şi ca atare sunt străini de mântuire, la fel cum e străin de mântuire diavolul.“ „Pe deasupra, erezia şi schisma cuprind hulă asupra Sfântului Duh, care este păcat de moarte, neiertat de către Dumnezeu omului nici în acest veac, nici în cel viitor, dacă omul rămâne în el. Nici sângele muceniciei nu poate şterge acest păcat, învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest păcat se curăţă numai prin lepădarea de erezie, părăsirea schismei şi unirea cu Sfânta Biserică.“
(Sp.257-258)

Sfântul Igantie Briancianinov – Predici la Octoih (Ed. Sofia, București, 2005)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*