Atitudinea Sfinților Părinți față de eretici și minciuno-învățători: Din toate puterile să îi dăm pe față

Pentru a înțelege că nu este deloc greșit să îi criticăm folosind cuvinte aspre pe păstorii și învățătorii vicleni și înșelători, care conduc poporul în cursa otrăvită a ereziei, vă invităm să citiți câteva exemple relevante din îndemnurile Sfinților Părinți, care ne arată că avem datoria de a nu tăcea, de a-i da pe față și de a-i osândi cu toate puterile noastre pe toți cei care învață erezia, oricât de abil ar fi ea camuflată.

Sf. Iosif Voloţki: fie demn pentru tine oricine, afară de cel care învaţă erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la el nici învăţătura, nici împărtăşania, şi nu numai că nu ne vom împărtăşi la el, ci îl vom osândi şi cu toate puterile îl vom da pe faţă, ca să nu devenim părtaşi pieirii lui”. [1]

Sf. Policarp al Smirnei:Apostolii şi ucenicii lor se păzeau de eretici, încât nici nu voiau să vorbească cu dânşii, căci se sârguiau să înşele adevărul cu cuvintele lor cele meşteşugite şi mincinoase”. [2]

Cuviosul Ghenadie Scholarul: „Să nu facem nici măcar tovărășie cu cei care au schimbat cugetul Dreptei Credințe.” [3]

Sf. Amfilohie al Iconiei:Aşa şi Dumnezeu, Părintele, nu rabdă ocara Fiului Său, ci se întoarce şi urăşte pe cei ce-L hulesc pe El, şi se mânie asupra celor ce se unesc cu blestematul lor eres!”. [4]

Sf. Isidor Pelusiotul:Precum marinarii ascund momeala sub chipul mâncării şi prind peştii pe neaşteptate, asemenea şi războinicii eresurilor, ascunzându-şi gândurile rele după cuvinte frumoase, precum cu o undiţă îi ademenesc pe cei simpli la pierzanie”. [5]

Sf. Meletie Mărturisitorul:Nu este cu dreptate şi cu cuviinţă bine-credincioşilor a tăcea acolo unde se calcă poruncile lui Dumnezeu şi din aceasta îşi întăresc înşelăciunea ceilalţi potrivnici. Pentru că a zis un mare părinte: Acolo unde este primejdie a se despărţi cineva de la Dumnezeu, ce bine-credincios poate să stea deoparte şi să tacă, sau cu totul să se liniştească? Pentru că tăcerea sa îl vădeşte cum că şi el se învoieşte acestor rele.(…) Că mai bine este să stea cineva împotriva celor rău cugetători, decât să urmeze lor şi să se despartă de Dumnezeu pentru a se uni cu ei”. [6]

Iată și ce spunea Sfântul Atanasie cel Mare în Cuvântul Întâi împotriva arienilor:

Fiindcă prin cugetarea lor nu au fost şi nu sunt nici acum cu noi. De aceea, precum a zis Mântuitorul, «neadunând cu noi, risipesc» (Luca, 1 1,23) cu diavolul. Şi ei se apropie de cei ce dorm, ca să semene în ei otrava pierzaniei şi să-i ducă la moarte împreună cu ei. (…) Dar nici un creştin n-ar răbda să audă acestea şi nimeni n-ar socoti sănătos la minte pe unul care îndrăzneşte să spună aceasta.” 

Iar Arhimandritul Serafim Alexiev arată că osândirea celor care cugetă ceva eretic e o datorie a tuturor ortodocșilor:

„Toţi Sfinţii Părinţi, asemenea Sfinţilor Apostoli, cu îndrăzneală au osândit pe eretici ca fiind duşmani ai adevărului şi stricători ai descoperirii dumnezeieşti. Ţinându-se de învăţătura sănătoasă ortodoxă şi fiind luminaţi de către darul lui Dumnezeu, ei au vădit eresurile, numindu-le adâncuri ale satanei (Apoc. 2, 24) şi ferindu-i mai înainte de ele pe creştinii drept-slăvitori. Plăcuţii lui Dumnezeu au socotit ca mare păcat osândirea aproapelui pentru greşelile lui fireşti, dar nu s-au dat înapoi şi au încurajat osândirea eresurilor. Mulţi dintre ei au demascat aprig pe nedrepţii învăţători mincinoşi. Se înţelege că ei se purtau cu blândeţe şi cu dragoste când se vedeau în fata unor oameni eretici care s-au înşelat fără voia lor, dar erau fără cruţare către îndârjiţii stricători ai credinţei.

Marele nevoitor şi făcător de minuni, preacuviosul Pafnutie Pustnicul, avea atâta râvnă în a păzi curăţenia ortodoxiei în mănăstirea încredinţată lui, încât, de observa pe vreun frate că vorbea chiar puţin în neconcordanţă cu dumnezeieştile dogme, îndată îl izgonea din mănăstire. Iar plăcuţii lui Dumnezeu: Sfântul Policarp al Smirnei, Sfântul Irineu de Lyon, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Axentie, Sfântul Ioan cel Tăcut, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi mulţi alţii nu au răbdat părtăşia cu ereticii şi i-au îndepărtat de la ei, după cum este povestit cu de-amănuntul în vieţile lor. Unii dintre ei, precum: Sfântul Nicolae al Mirei Lichiei, făcătorul de minuni, Sfântul Epifanie al Ciprului, Sfântul Amfilohie, Sfântul Chirii al Alexandriei, Sfântul Metodie Patriarhul Constantinopolului, Preacuviosul Teodosie cel Mare şi mulţi alţii, cu asprime au demascat pe călcătorii adevărului şi i-au înfruntat cu mult curaj. Sfântul Nichifor Mărturisitorul numea învăţătura eretică „muşcătură de şarpe”. Sfântul Policarp, când a venit la el ereticul Marcion spunându-i: „Mă cunoşti cine sunt?”, i-a răspuns: „Te ştiu; tu eşti primul născut al diavolului.” 

Iar a tăcea când se pune problema osândirii unui învățător mincinos ce îndeamnă în mod viclean la erezie, înseamnă a contribui la pierzania foarte multor oameni:

Prin îndemnul de a nu se osândi eresurile şi învăţătura mincinoasă, se realizează însă întunecatele ţeluri ale celui rău, de pierdere a cât mai multor suflete posibile în lume. Stricătorii credinţei sunt prietenii lui şi îi slujesc în planurile lui pierzătoare.”

Tot Arhimandritul Serafim Alexiev scoate în evidență faptul că lumea contemporană se scaldă tot mai mult într-un relativism al iadului:

Iată, cam aşa raţionează lumea modernă! Dar aceiaşi care se tem să osândească pe eretici se ocupă neîncetat în viata lor de zi cu zi cu bârfirea şi osândirea slăbiciunilor fireşti ale celor care nu le sunt prieteni, denunţându-i şi ponegrindu-i când nu sunt de faţă. Când susţin că noi nu avem dreptul să osândim pe eretici, ei spun că trebuie să ne conducem după legea dragostei către toţi oamenii. Dar când osândim pe aproapele nostru pentru neputinţele lui fireşti, oare nu ne mai conducem după principiul dragostei? Sau, tocmai pe dos, anume atunci călcăm orice dragoste? Erezia, pe care Sfânta Biserică o osândeşte ca pe ceva pierzător, ei, inspiraţi de diavol, o apără ca pe un lucru neofensator. Şi acolo unde Mântuitorul, Biserica şi toţi Sfinţii Părinţi opresc osândirea, ei mai pe îndelete osândesc.” 

[1] Sf. Cuv. Iosif Voloţki – Luminătorul, Cuvântul VII

[2] Viaţa Sf. Policarp al Smirnei

[3] Epistola profetică şi întristătoare a Cuviosului Ghenadie Scholarul, scrisă în luna noiembrie 1452

[4] Viaţa Sf. Amfilohie, Episcopul Iconiei

[5] Sf. Isidor Pelusiotul – Scrisori, Cartea I, Scrisoarea 102: Către citeţul Timotei

[6] Sf. Meletie Mărturisitorul – Carte în stihuri

 

Recomandăm:

Arhim. Serafim Alexiev: Singura osândire îngăduită – erezia

Celor ce spun că pomenirea ecumeniştilor se poate face din iconomie: mărturia Părinţilor Aghioriţi din sec. XIII

Despre cei care promovează o cale greșită după modelul ierarhilor care păstrează comuniunea cu ierarhii eretici

Cum înșală poporul ierarhii mincinoși, care se dau drept tradiționaliști, când de fapt pomenesc eretici. Cea mai mare viclenie: ecumenismul practicat în afara CMB. Biserica Bulgariei și Biserica Georgiei continuă să îl pomenească pe Bartolomeu

Sinodul Local din Aquileea (382): „Anatema să fie cel ce nu-și explică limpede credința” – PSB 53 – Sfântul Ambrozie al Mediolanului

Vedeți de asemenea Scrisorile Sfântului Atanasie cel Mare despre decăderea lui Arie și despre ereticii arieni:

Sfântul Atanasie cel Mare, prigonit și clevetit pe nedrept de arieni: Cei ce numesc creştini pe cei uniți cu Arie, se înşală mult şi tare

 

4 Comments

 1. Părinți ruși despre fenomenul Otrok Veaceslav

  Un scurt articol pe aparatorul.md https://www.aparatorul.md/preoti-despre-fenomenul-otroc-veaceslav-recomandam-mamei-sale-mai-bine-sa-se-roage-pentru-fiul-ei/

  https://m.youtube.com/watch?v=39x-cBs0SKg

  mirean: … am navigat la Kraseninikov si am facut cunostinta cu un membru al familiei. Se fac plelerinaje la mormantul sau … si asa mai departe … Este vorba de Veaceslav Otrok.

  Staretul: A .. Otrok ?

  Mirenii: Da, Otrok.

  Staret:
  – dvs. stiti acea carte …. atat de mult … spune ca copilul Veaceslav era doar un copil. Dar ceva se petrecea acolo, diavolul s-a amestecat, copilul a devenit un exemplu pe care “l-a fumat” intreaga Rusie –pe acest Otrok.
  – doar daca pastrezi puritatea copilariei curata, este posibil sa capeti vedere ingereasca (?), sau sluji ca preot.
  – aceste calitati le aveau duhovnicii si monahii experimentati cu traire inalta ce puteau discerne unde e inger si unde e diavol si ce se petrece cu ei iar totul faceau cu binecuvantare.
  – s-a intamplat la un moment dat la o sarbatoare de stat, s-au imbatat cu totii si au inceput sa cante cantece mirenesti (melodia – ochii negri, ochi pasionali) iar baiatul intelegea ce se petrece si faptul ca se cantau astfel de melodii, dar binecuvanta si lacrima de fericire – nu este aceasta oare o amagire de la diavol ? Cam asta e povestirea, iar cand slujea (?), vedea ingeri…
  – la min 2.30 repeta discutia despre petrecere, betie si melodia “ochi negrii pasionali”…
  – acest baietel era un copil, nu era un ascet, nu avea discernamantul si mintea inalta a unui isihast, ……….. de aceea diavolul s-a amestecat, iar apoi s-a scris mult si neadevarat despre asta.

  Mirenii:
  – parinte, acolo am intalnit, .. si nu aveai voie sa iti displaca cumva ceva … o prezentare a 3 sau 4 carti, care au fost scrise de ei insisi (?) in rusa slavona – si toti incep sa rada.

  – Unde apare (?) nu sunt sigur de traducere.

  https://m.youtube.com/watch?v=MNlN4aHalxg

  (Otrok) Veaceslav Slavik Kraseninikov (n.t. este numele complet al copilului)

  NOTA:
  Cuvintele subliniate si incadrate cu ghilimele sunt parafrazari ale vorbitorului din cartile din care citeaza. Cele italice (n.t.) sunt adaugirile mele pt o mai buna intelegere, acolo unde se subinteleg unele detalii lipsa ale vorbitorului. Cu rosu sunt pasajele pentru care nu sunt deloc sigur de veridicitatea traducerii. Punctele repetate de suspensie ………… arata cuvinte si fraze lipsa in taducere, pe care nu le-am putut pricepe cu exactitate sensul.
  Doamne-ajuta!

  Parintele Dimitri:
  In continuare, vreau sa va atrag atentia ca aproape in toate librariile, in ultimii 3 sau 4 ani, ne confruntam cu urmatoarea situatie: femei si barbati intra in librarii si intreaba: aveti de vanzare cartile despre Otrok Slavik? Ascultati-ma, e vorba despre Otrok Slavik, o lectura falsa, care nu va fi niciodata aici (n.trad.- in aceasta librarie) intre aceste carti remarcabile. Deci, – Otrok Slavik, “Ah, mamă mămicuță” rusa – Aх мама маменька (n.trad. – una dintre cartile despre Otrok) este prima (n.t. varianta) a cartii de capatai despre baietelul de 11 ani Veaceslav Kraseninikov decedat la oncologie bolnav. Atunci, (n.trad. imediat in preajma decesului) au aparut 2 carti diferite denumite Otrok Veaceslav – si iat-o si pe a treia, (n.t. aparuta mai tarziu) – Бог говорит избранникам своим “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau”. Deci, cartea “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau” : 300 de pagini, grafica extraordinara, coperti solid cartonate, cu fotografii, toate din (n.trad. – albumele familiei ce prezinta) copilaria accidental saraca a acestui baietel, impreuna cu mama sa, care este autoarea acestor carti. Iata, aceasta ultima varianta a cartii, adaptata la teologia ortodoxa, cu mare atentie si periata pe ici colo in stil cronicaresc, produce un impact mai mic sau mai mare asupra cititorului, prin sobrietatea scrierii sale de tip cronicaresc. min. 1:21
  Deci, daca ne uitam pe varianta originala a primei carti, Ah, mama mamicuta, si, STATI ASA, o clipa ! va atrag atentia ca prima versiune a cartii “Ah, mama mamicuta” a fost tiparita si scrisa fara nici o binecuvantare, iar la aparitia sa din 2007 era deja la a 4-a editie si de ce ar fi pentru noi si dvs. o problema aceasta editie noua? pt. ca a fost editata in inima Sfintei Rusii, la Sergheev Posad, iata, in orasul nostru sfant, iata deci o pata pe (n.trad. titlurile) literaturii bisericesti patristice duhovnicesti (n.trad. – pt ca prin insasi locul tiparirii, cartea se pretinde a fi alaturata seriilor patristice consacrate). 2:00
  Sa ne intoarcem la prima editie a cartii “Ah mama mamicuta”. (n.t. In intregime, aceasta) Este e o povestire a femeii Valentina Afanasevna, mama raposatului Otrok, care spune ca la 11 ani copilul sau era un mare sfant, si spune asta cu o convingere absoluta de 100%, (n.t. iar eu trag concluzia) ca scopul acestei carti este numai de a-i convinge pe toti cititorii sai sa traiasca dupa cuvintele (n.t. sfaturile) sale. Va rog sa discerneti cu atentie si dupa aceea va voi cita. De ce va citez din aceasta carte dragii mei prieteni, nu pentru ca doresc sa rad (n.t. batjocoresc) de boala acestui baietel, cu atat mai putin de boala sa duhovniceasca, si de asemenea de boala duhovniceasca a mamei sale, care, este omeneste de inteles ca a trecut printr-un soc prin moartea fiuui sau. Eu ii inteleg durerea, dar doresc sa va previn asupra unei (n.t acestei) boli duhovnicesti (n.t. de a inventa si crede fantezii duhovnicesti), care s-a perpetuat si a devenit o boala a multora, pentru ca aceasta boala este contagioasa. Asadar fiti cu luare aminte ca a unui ortodox care se spovedeste regulat si se impartaseste cu Sfintele Taine, (n.t. numai) la scrierile scrise de Sfintii Parinti din vechime care se sileau pe sine sa traiasca o viata sfanta iar astfel, acestia ne dau raspunsuri la toate intrebarile. 3:20
  Iata ce scrie mama lui Slavik in carte (n.t. cred ca citeste din cartea “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau): “Sfanta Treime si prietenii lui (n.t. ai baiatului)”, inca o data, ascultati cu atentie, deci sa vina Sfanta Treime si prietenii lui, ai cui prieteni ? ai lui Slavik, ” i-au dat lui, o parte din putere” (n.t. am tradus cu “o parte” adverbul немного care inseamna “nu mult”). Deci, Sfanta Treime, Tatal Fiul si Sfantul Duh, impreuna cu prietenii anonimi, pt ca nu stim cine sunt acestia, dar sunt la acelasi nivel cu Sfanta Treime, i-au daruit putere lui Slavik “si l-au trimis pe el, in lumea noastra pacatoasa, ca sa ajute la salvarea cetatenilor nostrii.” Dar atunci pentru ce a mai venit Hristos sa ne salveze, pentru ce L-a mai trimis Sfanta Treime, si mai ales ai cui/cine sunt acei prieteni anonimi ? pentru ce au venit si aceia (n.t. la baiat)?. Apoi, acest baietel insusi spune,” cand ma voi intoarce inapoi la Ei” adica la Sfanta Treime si prietenii, “le voi arata lor ranile (n.t. mele) si Ei ma vor intreba ce am patit, si voi primi pentru toate (n.t. ranile) multa binecuvantare.” 4:23
  Ce parere aveti dvs. dragii mei prieteni, Sfanta Treime, Dumnezeu in 3 ipostazuri, sa iti ofere tie, creatiei Sale, binecuvantarea si puterea Sa, pentru ce ? ma uimesc intrebandu-ma, pentru ce acest fenomen (?) de revelare sfanta care, se aseamana cu siguranta cu teologia catolica franceza a lui Assisi, pe care daca ati citit-o, ca sa vedeti viata si “minunile” sale, el a avut primele relatari despre stigmatele sale, ranile sale de pe maini, si el apoi, ca sa scurtez (n.t. povestirea despre Assisi), pana la moartea sa, in revelatiile sale cu cei 12 ucenici, pentru ca el avea 12 ucenici, le spunea “mie mi s-a aratat in revelatie Dumnezeu Tatal”, deci Dumnezeu Tatal, eu ma ingrozesc, Iarta-ne pe noi Dumnezeule, pentru aceste cuvinte (n.t. citate din Assisi) si blasfemie la adresa Tatalui si pe mine ca am citat din Francisc de Assisi care, impreuna cu Hristos se pretindea a fi un fel de frate de suferinta, intr-un fel de concurenta frateasca, care sufera mai mult pentru neamul omenesc. (n.t. nu sunt sigur de corectitudinea acestui text tradus cu rosu) 5:23
  Aici avem de-a face (n.t. cred ca se refera la ambii – Assisi si Otrok) cu un caz clinic de boala duhovniceasca (?) (n.t. uneori vorbitorul oscileaza intre boala psihiatrica si posesie diavoleasca, iar aici le amesteca), la care comentariile sunt inutile. Iata deci, aici, (n.t. in cartea lui Otrok) acelasi fenomen unde se mentioneaza – “Sfanta Treime si prietenii il vor binecuvanta pe Slavik pentru toate” si mai departe Slavik ii spune mamei sale: “cand tu vei afla cine sunt eu cu adevarat, te vei infricosa la inceput”, STOP, stati asa, in toate aceste carti, nu se explica de fapt, explicit, pana la final, cine este el de fapt cu adevarat. Nu doar ca aceasta (n.t. acest citat) suna a o amenintare literalmente, mentionata inca de la pagina a 3-a a cartii, dar in continuarea cartii suna ca un fel de antrenament pravoslavnic (n.t. de reeducare duhovniceasca) pana la finalul ei, unde eu tot nu inteleg cine este acest baiat, iar asta imi ridica un mare semn de intrebare privind discernamantul de a binecuvanta (n.t. cuiva) citirea acestei carti. Trebuie sa citesti cu mintea limpede pentru a deslusi pana la final aceste texte. 6.10
  Haideti sa le deslusim impreuna, ca niste oameni cu dreapta credinta, carora ne pasa de soarta noastra, ……. conform cuvintelor mamei lui Slavik, care suna a (n.t. se pretinde a fi prin felul de a se exprima) femeie placuta, față de care vocile noastre omenesti par moarte (n.t. depasite). Ea l-a intrebat pe Slavik, citez, ” n-am mai vorbit cu tine de ceva vreme (n.t. cu sensul de: ce se petrece cu tine de taci de ceva vreme?). El vorbea mereu ceea ce isi amintea despre sine, povestindu-mi mie.” Aici sunt 3 variante de abordare: prima- acea voce (n.t. care ii insufla ce sa prooroceasca) era a Lui Dumnezeu, care ii vorbea direct asemenea ingerilor si sfintilor, a doua- era vocea celui rau, a duhurilor rele, tatal minciunii ucigas dintru inceput si a treia – cauză naturală, psihiatrică, pe care orice laic o poate constata, fara a fi medic, din aceste dialoguri. Dar mama sa nu acceptă decat prima varianta, exact aici (n.t. mentionata), ca anume acesta este un fenomen de la Dumnezeu. Exprimarea este foarte importanta aici. Otrok Viaceslav a daruit clerului toate cele 3 carti din care impreuna acum am citat, prima din ele “Ah, mama mamicuta” adaptata ulterior cu adaugiri false si subliniez aceasta, adaugiri false, fara binecuvantarea arhiepiscopului de Ufinsk. Eu am ascultat cartea (n.t. varianta) audio, ultima varianta a acestei carti, unde s-a adaugat (n.t. s-a adaugat vocea episcopului binecuvantand cartea, preluata audio din alt context) in mod fictiv si fals – blagoslovenia arhiepiscopului Vichentie – iar daca doriti ii puteti adresa aceasta intrebare, anume cand a binecuvantat vladica aceasta carte ? cam asta e treaba. Cartea mentioneaza ca mai sunt si alti parinti pe care nu ii numeste exact, cum ar fi un anume parinte Petru care l-a binecuvantat cu uimire si slava pe Slavik cand l-a vazut, si alti presupusi preoti locali din eparhia de bastina, in care in prezent sunt foarte multi preoti cu foarte mare prudenta si dezinteresati in general de acest baiat (n.t. ca subiect de discutie). Asadar aici este o nelamurire si o umbra de indoiala aruncata peste aceste carti. Aici lamureste lucrurile Serghei Lavriotul astfel:
  – (n.t. foarte pe scurt un rezumat al urmatoarelor minute) – daca copilul era insuflat de Duhul Sfant, trebuia sa ne vorbeasca, sa-i spuna mamei lui, sa ne aminteasca si sa ne indrume spre pocainta, nu sa ne relateze lucruri neverosimile care sunt mai degraba o manifestare clinica a unei boli psihice decat vocea lui Dumnezeu. Toate sfaturile sfintilor pleaca de la pacate, pentru ca pacatul ne indeparteaza de Dumnezeu. Nu despre minuni extrasenzoriale sau trairi ciudate ar trebui sa ne vorbeasca, ci despre pacate.
  ……………………………………
  13.20
  Acest “sfant” (n.t. Otrok) a calatorit in revelatiile sale in afara Pamantului si a vazut ca acesta este plat, iar dinozaurii nu au fost omorati (n.t. nu au disparut). Dvs. stiati aceste lucruri ? ca dinozaurii nu au disparut, pamantul este plat, iar in cosmos nu se poate zbura/ajunge ? Slavik i-a marturisit mamei lui ca a zburat in jurul pamantului si in cosmos, dar nu se poate ajunge acolo deoarece rachetele, cand se lovesc de atmosfera cad inapoi pe pamant deoarece pamantul este acoperit de un strat de cristal atmosferic. Apoi a prezis ca in America se vor prabusi 2 case (n.t. aluzie la WTC). Stiati asta ? In plus, cartea despre Slavik (n.t. in care se prooroceste prabusirea turnurilor gemene) a aparut in primă editie in anul 2003, adica dupa acele evenimente. Deci Slavic prezicea aceste lucruri cand noi deja le vedeam la TV. Aceasta proorocie miraculoasa a incidentului din 11 septembrie …….. si in final doresc sa va aduc in atentie urmatorul lucru: Slavik i-a spus mamei sale: ” sa stii mama, ca eu sunt foarte foarte batran !” (n.t. am tradus prin cuvantul “batran”, adjectivul древний care literalmente inseamna antic, de demult si care nu se foloseste in vorbirea curenta ca adjectiv uman) Iata, ce parere aveti ca un copil de 11 ani spune asta ? Ce au facut cei din familia sa pana la petrecerea acelei tragedii (n.t. 11 septembrie) ? Ce parere aveti, cine vorbea prin acel baietel ? 15:48
  Si binenteles, preafericitul patriarh Alexei a mentionat in documentele clericale moscovite ca acest curent duhovnicesc nu este de incredere, este neautorizat de biserica, asemenea si initiativele de canonizare a sa, a baietelului decedat. Patriarhul a declarat ca intelege durerea mamei ce si-a pierdut fiul, dar ea impreuna cu grupul de initiativa din jurul ei nu aduc decat o uriasa paguba, si pentru sufletul fiului ei raposat cat si ei insisi (n.t. mamei). De asemenea, nu lipsita de importanta dragii mei prieteni, sa stiti, este faptul ca aceste minuni aduc un prejudiciu duhovnicesc tuturor, pentru ca acum cazul este deja celebru, si mereu acest grup de indivizi ce sustin canonizarea au interese financiare, iar totul s-a transformat intr-o afacere prentru ca trebuie sa platesti (n.t. pentru orice lucru ce poarta eticheta Otrok)…………………..17:25
  Iata ce spune Sf Ignatie Briancianinov: “crestini, asceti, povatuitori, sfatuiti si cercetati cu atentie speciala de unde vin castigurile financiare, cu prudenta rece si precautie ……… nu pretindeti castiguri materiale de pe urma sfintelor taine……….. “18:06
  Tainele si Imparatia lui Hristos, DA, (n.t. doar acelea sunt taine) nu si prabusirea celor 2 “case” (n.t. WTC)….. existenta dinozaurilor in prezent, astea nu sunt taine si vederi Dumnezeiesti. “Inainte vederea duhovniceasca nu este o experienta senzoriala ………” 18:40
  Aceasta femeie spune ca fiul ei era un mare sfant inca din momentul nasterii sale. De aceea este necesar sa va amintesc ca nu traim vremuri usoare ci traim vremurile grele despre care s-a proorocit in vechime…… Cati dintre prooroci au avut viziuni extrasenzoriale, astrologice …… mai bine sa spunem “cum va da Dumnezeu, cum va fi voia Sa.” 20.00………………………….

 2. Concluzia comisiei de experți a departamentului misionar al Episcopiei de Chelyabinsk despre venerarea tânărului Veaceslav Krașeninikov și activitățile grupului religios condus de Valentina Krașeninikova și L. N. Emelyanova

  20 octombrie 2007 prin ordin al ierarhiei eparhiei Chelyabinsk a Bisericii Ortodoxe Ruse la Departamentul Misionar Diecezan a fost formată o comisie de experți pentru a studia activitatea unui grup religios care s-a dezvoltat în jurul Valentina Afanasevny Krasheninnikova – mama Chebarcul elev Vyacheslav Sergheevici Krasheninnikov, gruparea reprezentată de Dumnezeu dat vindecator sfânt, binecuvântat și martiri , un avocat de rugăciune înaintea Domnului în cele din urmă. Sarcina comisiei a fost să colecteze și să studieze materialele disponibile cu privire la viața și activitățile lui V. Krasheninnikov și, în baza lor, în concordanță cu experiența conciliară a Bisericii Ortodoxe, să facă o judecată asupra oportunității de a onora pe Vyacheslav Krasheninnikov ca sfânt al lui Dumnezeu.
  Comisia a examinat următoarele materiale:

  1. Înregistrarea audio a unei conversații cu V. A. Krasheninnikova, publicată pe un CD în 2007;
  2. Cartea V. A. Krasheninnikova “Trimis de Dumnezeu” (Chelyabinsk, 2007);
  3. Cartea lui L.N. Emelyanova “Dumnezeu vorbește alesei lui …” (Velikie Luki, 2006)
  4. precum și diverse materiale publicate pe site-uri Internet.

  Ca un cadru metodologic imediat a fost adoptat de raportul Comisiei „Canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă Rusă“, realizat de Juvenal Înaltpreasfințitul, Mitropolitul Krutitsy și Kolomna, la Citirile XII internaționale de Crăciun educaționale în 2004
  “Sfinți”, spune, “Biserica cheamă acei oameni care, după ce s-au curățit de păcat, au obținut Duhul Sfânt, au manifestat puterea Lui în lumea noastră.Ca sfinți, aceia al căror plăcut Dumnezeu a fost dezvăluit Bisericii ca un fapt autentic, a cărui mântuire (adică intrarea în Împărăția Cerurilor) a fost descoperită acum, înainte de Judecata de Apoi, sunt onorate “.
  Acest raport reamintește trei trăsături principale care, conform mărturiei Patriarhului Nectarie din Constantinopol, din secolul al XVII- lea. a recunoscut condițiile necesare pentru prezența adevăratului sfințenie:

  • Ortodoxia impecabilă;
  • realizarea tuturor virtuților, urmată de opoziția față de credință, chiar și față de sânge;
  • manifestarea lui Dumnezeu de semne și minuni supranaturale.

  Comisia a stabilit următoarele:
  C ubektom grup cult religios de oameni uniți în jurul VA Krasheninnikova este fiul ei – Vyacheslav S. Krasheninnikov (1982 – 1993), care a murit în adolescență, este relatărilor , mama a „bolii necunoscute“ , și a fost îngropat în cimitirul Chebarkul.
  Băiatul, după memoriile publicate despre el, provenea dintr-o familie ortodoxă asemănătoare bisericii, avea o înfățișare angelică, era neobișnuit de amabil, ascultător, inteligent, câștigător; în afară de aceasta, de la începutul copilăriei a fost distins prin cunoștințe și abilități supraumane: el a profețit, a fost capabil să diagnosticheze și să trateze diferite boli. Această ultimă circumstanță a provocat o atenție sporită din partea primilor conaționali – rezidenți ai Chebarkul și Miass și apoi a numeroși vizitatori. Potrivit mărturiei rudelor sale, băiatul a fost dus de două ori la Trinitatea-Serghie Lavra, unde a purtat discuții lungi cu bătrânul Naum și unde darul său vindecător a fost certificat drept “Dumnezeu”. După moartea lui V. Krasheninnikov, o cult religios începe să se formeze în jurul lui: mormântul său în cimitirul Chebarkul este înconjurat de închinare, o icoană și un acatist sunt scrise, în care decedatul este denumit în mod direct “Mare Mucenic”; Reprezentanții grupului religios V. A. Krasheninnikova mărturisesc numeroasele vindecări și alte ajutoare acordate după recursul rugăciunii către “tineretul Vyacheslav al Uralilor și Siberienilor” și, de asemenea, despre apariția sa în înfățișarea angelică. Aceasta este imaginea “canonică” a lui Vyacheslav Krasheninnikov, impusă asupra conștiinței publice de către grupul lui V. A. Krasheninnikova.
  Biserica Ortodoxă a fost mereu foarte precaută în legătură cu astfel de fenomene: în primul rând, pentru că își aducea aminte de avertismentul Mântuitorului despre ultimele vremuri și despre apariția unor falsi Hristoși și a unor profeți falși, numiți “să amăgească, dacă este posibil, pe cei aleși” (Matei 24:24) ; în al doilea rând, deoarece purtătorul darurilor Duhului Sfânt în acest caz este copilul, chiar după cum mărturisesc rudele, aproape de leagăn. (2, p. 7).
  O analiză riguroasă a declarațiilor baiatului decedat face o îndoială despre impecabilitatea Ortodoxiei sale, așa cum spune Sf. Nectarie din Constantinopol.
  Este necesar să se facă o rezervă imediat ce comisia de experți nu este capabilă să stabilească care declarații ale lui V. Krasheninnikov îi aparțin într-adevăr și care sunt inserții ulterioare – pentru că nu le-a fost lăsată nici o dovadă scrisă, cu excepția fragmentelor notate într-un notebook și în școli. Micul care a fost, după cum scria V. A. Krasheninnikov, a dispărut misterios imediat după înmormântare. (2, p. 21). Este aproape imposibil să distingem originalul de fals în această situație, prin urmare, vorbind despre declarațiile băiatului, comisia are în minte afirmațiile care i-au fost atribuite în cărțile publicate.
  De asemenea, trebuie remarcat faptul că nu există o prezentare sistematică a viziunilor religioase ale lui Vyacheslav Krasheninnikov.
  Ceea ce este oferit de cărțile lui V. A. Krasheninnikova și L. N. Emelyanova ca “revelații” ale “bisericii sfinte” este de fapt un “amestec de eretici”, un amestec de erezii antice, superstiții, ficțiune cosmică modernă și folclor okolopravoslavnogo.
  De exemplu, V. A. Krasheninnikov raportează:
  “Odată … Slavik sa apropiat de mine și, uitându-mă la mine cu ochii piercing, mi-a spus foarte serios:” Știi, mumie, chiar am mulți ani, sunt foarte bătrână! “Mi-a spus că își amintește eu înainte de naștere: “A existat un drum de pânză, m-am grăbit de-a lungul ei cu mare viteză și am oprit doar la un abis profund, era fără fund, nu poți ieși din ea. Și lângă mine am văzut un om înalt îmbrăcat în haine monahale. La vârful degetului arătător al acestui om atârna o lampă mică, arzătoare. În mod aleator, marginea ușor înclinată a hainelor a scos la iveală o lumină orbitoare care nu putea fi privită. Acest om a călcat calm peste abis și sa oprit de cealaltă parte. Întorcându-se la mine, el sa uitat atent la mine și a spus: “Sari!” Am fugit, s-au sărit și abia l-am ținut pe marginea opusă a abisului. Apoi am rămas singur, m-am dus puțin înainte. M-am abătut de pe un drum dur și întunecat ca un tunel și … sa dovedit a fi cu tine, mamă! “Slavik își amintea cum mergea aici, către noi:” Sfânta Treime și prietenii mei mi-au dat puțină putere. M-am dus la tine aici pe pământul păcătos … “Când Slavochka a murit, a văzut aceeași persoană în întuneric, asemănător cu hainele mănăstire pe care le-a amintit chiar înainte de nașterea sa” (1, pp. 17-18, 125).
  Dacă luați în serios această mărturie, vorbim despre o foarte veche, înrădăcinată în filozofia lui Platon, origenismului erezie preexistența sufletului uman, a condamnat chiar și în secolul VI V Conciliu Ecumenic – erezia „artă“ prezentat, dar, cu toate acestea, ușor de recunoscut .
  “Biserica, învățată de Scriptura Divină, susține că sufletul sa adunat împreună cu trupul, și nu unul anterior și celălalt, după cum Origen părea a fi nebunia”, a fost determinată de Consiliu.
  În același fragment, citat de Krasheninnikova, se poate observa cu ușurință începuturile unui “complex al lui Hristos”, cum se va vorbi mai jos.
  O altă erezie – despre prefigurarea existenței umane – care are rădăcini gnostice vechi (Vasilid, Valentin și alții) și subliniază protestantismul modern, este de asemenea exprimată de L. N. Yemelyanova ca “revelație” a lui Vyacheslav Krasheninnikov:
  “Lăsați cei neprihăniți să facă adevărul, să nu greșească să facă rău, totul este hotărât în cer, nimic nu poate fi oprit, nimic nu poate fi schimbat …” (1: 151).
  Adevărat, într-un alt loc, Vyacheslav spune ceva exact opusul:
  “Slavik a spus că chiar un ucigaș ar putea deveni sfânt dacă se va pocăi puternic de păcatele sale și nu le-a făcut din nou”. (1, p. 162).
  Faptul că în acest caz capetele nu se potrivesc, L. N. Emelyanova pur și simplu nu observă.
  Pentru comparație, aici este o afirmație a celebrului profet al venei Vanga (Vangelia Guscherova, 1911-1996), care se consideră, de asemenea, ea ortodoxă și chiar a construit un templu în patria ei.
  “Nu credeți că sunteți liberi să faceți ceea ce doriți, nimeni nu este liber în acțiunile sale și totul este predeterminat. Se pot simți numai sentimentele: bucuria unei fapte bune, amărăciunea și pocăința de la cel rău … Nimeni nu va suprascrie soarta. Viața umană este strict predeterminată. ” (5, p. 281).
  Dezvoltând această logică până la capăt, se poate ajunge la afirmația că Dumnezeu creează atât binele cât și răul. Un astfel de fatalism, care stă la baza multor sisteme gnostice, este fundamental contrar dogmei ortodoxe. Ereziile predestinării literalmente din primele secole ale creștinismului s-au opus de Sfinții Părinți.
  “Ei recunosc trei tipuri de oameni: spirituali, pământeni, sufletești, după cum au fost Cain, Abel și Seth și, prin urmare, trei naturi … – a scris II alsecolului al II- lea Sfântului Valentinist al Gnosticii-Valentinian în primul din cinci din cărțile “Denunțări și refuzări ale cunoașterii fals cunoscute.” “Și din nou, împărtășind sufletele, ei spun că unul dintre ei este bun de natură și celălalt este rău prin natură … Acești oameni”, scrie Sfântul Irineu, “custesc fabule vechi și apoi scoțând și scoțând de aici cuvinte, expresii și pilde, vor să adapteze zicările lui Dumnezeu la fabulele lor “. (6, p. 40, 41).
  “Dumnezeu nu are nevoie de nimic”, a scris el mai departe “… El a creat totul și a creat prin Cuvântul Său … Nu avea nevoie de ajutorul îngerilor pentru creație și nici de o forță mult inferioară Lui. .. Dar în această este superioritatea lui Dumnezeu, că nu are nevoie de alte instrumente pentru crearea creației, dar Cuvântul Său este capabil și suficient pentru a crea totul … Cui ar trebui să credem mai mult despre crearea lumii, întreabă Sfântul Irineu, la cele menționate mai sus dacă ereții care vorbesc astfel de prostii și absurdități sau ucenicii Domnului și ai slujitorului credincios al lui Dumnezeu și au profețit la ochiul lui Moise, care a spus de la început despre crearea lumii, spunând: “La început Dumnezeu a creat cerul și pământul” și orice altceva? … “.(6, pag. 116-117).
  Cine a vorbit prin gura tinereții Vyacheslav Krasheninnikov?
  “Cel care este vinovat de toate ereziile și iluziile, balaurul apocaliptic, șarpele străvechi care seducă întregul univers (Apocalipsa 12: 9), acest șarpe, în ciuda talentului său indiscutabil și a practicii extinse de 7419 de ani, foarte des, “, – a scris în vremea sa mucenicul Hilarion (Trinitate). Postat absolut corect. (4).
  “Slava nu a permis să fie turnat sângele altcuiva în el … Slavochka a spus că păcatele altora sunt incluse și în sângele cuiva, dar sângele încă nu supraviețuiește, nu se conectează cu sângele lui, deoarece este mort”. (1, p. 113).
  Doar o sectă pseudo-creștină, Martorii lui Iehova, insistă asupra unei interdicții directe asupra transfuziilor de sânge. Un pic mai înalt în cartea lui L.N. Emelyanova, se menționează contactele lui Vyacheslav Krasheninnikov cu un reprezentant al acestei secte – o anumită Zhanna, studentă la un institut medical: Vyacheslav îi plăcea mai mult decât, de exemplu, baptiștii, pe care îi considera “demoni admirați”. El a fost, de asemenea, interesat de revista lui Jehovah, care a adus-o. (1, p. 208-211). Aparent, conversațiile cu ea au lăsat amprenta asupra viziunilor religioase ale baiatului și asupra formării doctrinei religioase apocaliptice a întregului grup de admiratori.
  “Înainte de moarte, când Slavik a devenit foarte greu, sa întors la icoana Mântuitorului și a privit direct în fața lui Hristos, a spus cu o îndoială:” Deci murim … Și poate moartea este zadarnică și tot chinul meu este zadarnic? ? Și toate acestea sunt în zadar? … ” (1, p. 124).
  Orice slăbiciune umană este scuzabilă; Mai mult, dacă aceasta este slăbiciunea unui copil chinuit de boală. Dar cum ar putea să fie prezentat ca un mare martir, plasat într-un singur rând, în special cu tinerele tinere iubitoare de Dumnezeu, Vera, Speranța și Iubirea, care au luat agonia de moarte pentru Hristos, dar nu au îndoieli despre existența lui?
  O atitudine foarte ambiguă față de Biserica Valentinei Afanasyevna Krasheninnikova – prin însăși recunoașterea ei, nu a îndrăznit să-i botezeze fiul de multă vreme, mai ales pentru că nu îi plăceau bisericile și tinerii preoți: “Sunt obișnuit cu alte biserici, vechi, cu icoane reale , cu un tată real, în vârstă, și aici … tânăr, zâmbind … Nu, nu mi-am imaginat niciodată botezul fiului meu. Am văzut o altă biserică, “adevărată” și tată, alta – “reală” … “. (1, p. 19).
  Criteriul de autenticitate pentru V. A. Krasheninnikova este doar unul – vârsta templului, a icoanei, a preotului. Mai veche, cu atât mai autentică. Pe scurt: Vyacheslav Krasheninnikov a fost botezat la vârsta de cinci ani și jumătate în biserica “adevărată”. (1, p. 288).
  Sfatul spiritual al “tineretului sfânt”, adesea complet absurd, nu are nimic de a face cu Ortodoxia:
  “Slavik … a spus că câinii nu ar trebui să fie ținute în casă – este un păcat, că câinii ar trebui să trăiască în curte.” (1, p. 137).
  “Păsările nu pot fi ucise – păsările sunt implicate în crearea de păsări care ucid de timp – reducem timpul …” (1, p. 151).
  Această afirmație, în opinia noastră, este de asemenea destul de eretică, deoarece contrazice în mod direct spiritul și litera Evangheliei.
  “Totul a venit de la El și nimic nu sa întâmplat fără El”, spune apostolul Ioan Teologul. (Ioan 1: 3).
  “Pentru că – comentând acest fragment, scrie despre sv. Ireneu din Lyon, El nu are nevoie de nimic, ci El creează totul prin Cuvântul și Duhul Său, are totul și reușește și dă existență la tot … “(6, p. 85).
  Un alt sfat “sfânt copil”:
  “Nu poți colecta măști, cranii, cărți fantastice etc. pentru că spiritele rele se instalează în ele, iar Icoanele Mântuitorului, Maica lui Dumnezeu și fețele sfinților sunt spirite rele. Nu le place să ardă lumanari de ceară, mirosul de tămâie și mai ales rugăciunea de duminică, de la care încep să arunce și să dispară. (1, p. 137).
  Ceea ce sa spus, desigur, nu este erezia, ci mai degrabă o densitate specifică provincială, care este brusc amestecată în folclorul okolopravoslavnom, care nu are nicio legătură cu Ortodoxia patristică. Cu toate acestea, puteți vedea în acest și începutul magiei.
  “Acest tip este expulzat numai prin rugăciune și post,” spune Mântuitorul clar și neechivoc despre demoni. (Matei 17:21).
  Nu sunt icoanele sfinte în sine, dar diavolii se tem de rugăciunile adresate Mântuitorului și de Fecioara Maria descrisă asupra lor, altfel nu ar putea să-i ispitească pe devotați chiar și în celulele monahale. Și, desigur, nu ard lumânări și nu mirosul de tămâie le conduce; Amintiți-vă că tămâia a fost arsă odată înaintea altarelor zeilor păgâni. Lumânările și mirosul de tămâie indică slujirea divină, adică despre ridicarea rugăciunilor către Domnul – asta nu pot suporta demonii.
  “Nu poți zbura în spațiu, deoarece din spațiu, când o rachetă zboară spre pământ, poartă cristale invizibile care stau într-unul din straturile atmosferei și au capacitatea de a diviza. În anumite condiții create de om, ele vor cădea în cele din urmă la pământ, iar tot ceea ce se încadrează în ele va fi zdrobit. Dacă o persoană intră sub această latură de cristal, atunci arată ca o grămadă de gheață amestecată cu sânge. O astfel de gheață nu se va topi. (2, p. 16).
  Acest lucru, având în vedere absurditatea completă, nu are nevoie de un comentariu deloc.
  Profețiile apocaliptice ale “tineretului sfânt” au o atitudine similară cu Ortodoxia, dintre care unele sunt în mod evident fantastice, aparent inspirate de filmele și mediile occidentale, cum ar fi apariția dinozaurilor de pe pământ (1, p. 277) sau aprinderea sulfului gaze la fundul Mării Negre (2, p. 29), și unele – de exemplu, despre războiul din Caucaz (1, p. 252) sau despre explozia “două mari case din America” (2, p. 23) e. a apărut în retrospectivă, post factum alevenimentului în sine. Adevărat, există, ca să spunem așa, “profeții” exclusive, de exemplu:
  “Toate clădirile gigantice vor cădea sub pământ”. (2, p. 30);
  “Când vine Domnul, Îngerii vor purta bucăți mari de pământ prin aer și aruncă găuri care s-au format pe suprafața pământului, alinând suprafața pământului. Dacă un om se uita la această acțiune, nu ar fi văzut pe Îngerii, ci va vedea cum pământul zboară peste cer. În cele din urmă, înainte de viața nouă cu Domnul, Pământul va deveni aproape plat “. (1, pag. 255-256).
  Totuși, ideile folclorice ale lui Vyacheslav Krasheninnikov despre existența sufletului după moarte.
  “Slavik adesea și adesea vorbea despre dispozitivul iadului, dar Heaven le-a spus doar câtorva oameni. Când am întrebat:” De ce spui în mod esențial despre iad? “- Slavik a răspuns:” Să gândești și să nu ajungi acolo, dar despre Cer nu sunt demni ascultați … “El a mai spus că în curând aproape toți demonii vor ieși la suprafața pământului împreună cu diavolul, iar în iad vor fi mai liniștiți de ceva timp decât pe Pământ, iar demonii rămași în iad nu își vor face munca atât de sârguincioasă. că iadul există cu adevărat și că este sub noi, am întrebat despre Stalin, despre Slavik Am înțeles că există un loc în iad în care curge apa care fierbe și în această apă clocotită care se află pe tocuri, care este adânc în genunchi, care este pe piept, iar Stalin este complet cu capul acolo. Slavik a spus în detaliu despre dispozitivul iadului. El a spus că în partea de jos este foarte frig, există gheață, acolo sunt cei mai mari păcătoși acolo. Și acolo sunt încăperi în care oamenii stau în întuneric și nu sunt torturați, iar într-un alt loc, dacă cineva se înclină din foc sau apă clocotită, demonii cu amărăciune și furie îl duc înapoi și îl înmoaie cu capul. La începutul lumii interlope, există într-adevăr lemn de foc, care este tăiat, așa cum era, “în conformitate cu o comandă de știucă”, de un topor pe un uriaș gașcă pe bușteni și este foarte întunecat acolo. Apoi, există cazane imense, în care aceste lemn de foc sunt aduse pe remorci, cum ar fi saniele mari, sau târât de pachete. Acesta și celălalt trag sufletele păcătoșilor cu toată puterea lor și cu o mare tensiune, iar demonii îi torturează și îi conduc ca pe biciuri.Slavik a spus: “Ce păcate sunt astfel de locuri.” Slavik a spus că există un loc în iad unde principalul vierme mare și mulți alți viermi se târăsc în nas, gură, ochi, urechi și doare mult. Cu toate acestea, Slavochka a spus că eu singur nu am mers la cimitir, deoarece viermele este foarte inteligent și aude bine și, lipind puțin afară, se apucă și se târî sub pământ ca să meargă singur. Se întâmplă astfel că pământul de sub picioarele unei persoane se prăbușește și el zboară în întunericul întunecat, unde vede doar mulți, mulți ochi strălucitori care îi înconjoară. Atacată de spiritele malefice ale demonilor, un om atât de sărac, care trăiește instantaneu, pentru a se rupe în bucăți mici. Acesta este și unul dintre motivele dispariției oamenilor. Demonii urasc oamenii cu ură acerbă, deoarece Domnul sfințește numărul de îngeri căzuți care au fost aruncați din cer pentru neascultare și s-au transformat în demoni “. (1, pag. 137-139).
  Este necesar să pierzi resturile bunului simț pentru ao lua cu respect și seriozitate.
  “Sfinte bătrâni”, își amintește Sf. Ignatie (Bryanchaninov), sfătuind să-și amintească obiectele din lumea invizibilă, este interzis să-i conceapă în minte ca un vis: aceste lucruri nu sunt deloc așa cum sunt trase în imaginația unei persoane carnal și pasionat. Permiterea voastră visului este o ușă deschisă spre tărâmul minciunilor – această condiție indispensabilă și începutul morții unei persoane; lăsându-vă să visezi este o abatere de la adevăr și de auto-înșelăciune arbitrară. ” (3, p. 125).
  Citirea “revelațiilor” “tinerilor tineri” înțelegeți cât de drept este Sf. Ignațiu și cât de departe poate un visător visător să facă vise.
  În esență, non-ortodoxă demonologie Vyacheslav Krasheninnikov.
  Acest lucru este legat, aparent, de impresia naturală a copilului și de percepția necritică a acestora, în special a filmelor occidentale, care se grăbeau în țara noastră în perioada adolescenței lui Vyacheslav.
  Am reușit să stabilim un împrumut semantic din cel puțin trei filme occidentale.
  “Slavik a spus că străinii oameni vii sunt târâți și folosiți ca sclavi, au multe locuri în care oamenii” dispăruți “lucrează ca sclavi”. (1, p. 80).
  Aceasta este baza complotului filmului regizat de Don Coscarelli “Phantasm” (1979), care a devenit un clasic cinematografic.
  „Chiar Slavochka a spus că oamenii de știință nu toți cred“ lor „minuni, iar acest lucru le va forța să facă un dispozitiv care va permite oamenilor de știință printre oamenii să recunoască așa-numitele extratereștri, care este incarnat demoni , care sunt foarte, foarte infricosator. În acest dispozitiv, toate fals“ sub “demonii” umani vor fi văzuți ca pe raze X, toată esența lor interioară, care vor fi mulți, oamenii de știință vor fi uimiți pur și simplu … Deci lumea va avea informații confirmate de oamenii de știință despre cum și ce se întâmplă cu înlocuirea oamenilor. și ei Udut foarte util pentru oameni … ” (1, p. 82-83).
  Nu este o relatare foarte bună a unui alt regizor american, John Carpenter, “Sunt în viață” (1988).
  „Slavik a spus că, atunci când străinii prelevate din pielea umană, se presupune pe analiza, apoi mai târziu, de fapt, dintr-o mică bucată de piele este crescut un strat de piele umană, care să se acopere. Ei se pregătesc să coboare la noi mulți deghizat ca străini persecutați“ răul “, dar, de fapt, Dumnezeu, însă aspectul lor real va fi puternic deghizat și va acționa în lumea reală, vor apărea sub masca oamenilor adevărați și, uneori, va exista o” substituție “teribilă – în loc de un om furat va apărea” stelară exterioară indistinguizabilă de persoana reală, iar oamenii furați vor fi distruși sau trimisi în sclavie “.
  Această poveste a profeției poate fi considerată parțial o inserție ulterioară: în plus față de filmul Carpenter menționat, este un “remake” lexical al filmului lui David Tuohy “Sosirea” (1996).
  Dacă presupunem că Vyacheslav Krasheninnikov nu a urmărit aceste filme (care, bineînțeles, este de acord cu “ortodoxia” lui), atunci probabil a auzit discuțiile lor de către colegii de clasă, mai ales că era foarte sociabil ca un copil.
  Un alt “Slavik a spus … că pe Lună există o mulțime de demoni … Numai acum pot arăta trucuri pe Lună și pe cer și, așa cum era, pe Soare”. (2, p. 15).
  Doctrina ortodoxă, dimpotrivă, insistă asupra naturii spirituale a demonilor, care, desigur, nu au nevoie de “baze” pe Lună.
  Ideile lui Vyacheslav Krasheninnikov despre univers sunt absolut fantastice.
  “Pământul este într-adevăr rotund “, a spus el mamei sale și un om de știință misterios care a venit să vorbească cu copilul minune. – Numai este de fapt mult mai mult și nu se întoarce, iar ceea ce reprezintă oamenii sub planeta lor este doar o mică parte din ea. Și această parte este plată … În interiorul Pământului există încă multe goluri mari … oamenii nu le pot detecta deoarece sunt ascunși sub un strat de nisip radioactiv “. (1, p. 78).
  Interesul lui Vyacheslav Krasheninnikov față de dinozauri este legat de cinematograful oriental occidental și occidental: la sfârșitul anilor 1980 au apărut filme artistice și animate despre dinozauri în URSS (Godzilla, etc.). Nu pot afecta copilul impresionant? Sigur că ar putea.
  “Sub pământ”, ne-a spus Slavochka, “există spații uriașe, în care curge ape pure, iar plantele sunt foarte moi. Acești dinozauri care trăiau pe pământ au fost în subteran. Datorită exploziilor nucleare subterane, ele sunt acum foarte mari și câștigă forță. Există o mulțime de ouă dinozaur în pereții spațiului subteran. Când clima se încălzește, pământul se va deschide și vor veni la suprafață. Ele sunt diferite – erbivore și prădători. Deși nu vor fi pe teren prea mult timp, vor avea timp să facă multe greșeli. După un timp, pământul se va deschide din nou și vor merge subteran acum pentru totdeauna și nu vor mai apărea niciodată. Oamenii de știință nu pot vedea golurile spațiului subteran, unde trăiesc dinozaurii, deoarece interferează cu un strat de nisip radioactiv “. (2, p. 45).
  Din nefericire, mama nu a putut distinge fantezia fiului unui basm obișnuit de la blockbusterile vest-est și “Plutonium” de V. Obruchev, iar acum ea impune fanteziile acestor copii ca “revelații” mistice.
  Mă întreb care ar fi locul în doctrina religioasă a grupului Krasheninnikova-Yemelyanova, de exemplu, de țestoasele ninja, dacă acestea ar fi fost menționate de către “sfântul bătrân”?
  În conformitate cu cele de mai sus, se poate concluziona că nici Vyacheslav Krasheninnikov, nici urmașii săi nu pot vorbi despre orice “ortodoxie imaculată”.
  Dar există și alte puncte de avertizare.
  Astfel, grupul V.A. Krasheninnikova – L.N. Emelyanova, Vyacheslav Krasheninnikov, se identifică blasfemos cu unul dintre marii sfinți care au venit pe pământ în ultima vreme sau cu Domnul Isus Cristos însuși. Să presupunem că din moment ce nu se cunoaște nimic despre anii copilariei Domnului Isus Hristos, un grup de apocrife poate fi creat de grupul menționat, conceput pentru a umple “lacuna” istorică și teologică. Adevărat, oficial, fanii “băiatului Vyacheslav” încearcă să se scuze:
  “Ecumenismul a ajuns într-un fel în Slavik … Ecumenistii au fost de acord că Slavik și Hristos sunt una și aceeași, ceea ce înseamnă, spun ei, să știi ce ar trebui să fie mama lui Slavik. Aici și lectură. Dar pentru mine, Slavik este un fiu. Fiul meu Și cine este cu adevărat – numai Dumnezeu știe sigur “. (1, p. 190).
  Și totuși:
  “Odată … după ploaie a apărut un curcubeu pe cer, iar apoi băieții au văzut o strălucire strălucitoare de la umeri și în jurul capului lui Slavik, care a durat aproximativ 40 de minute …” (2, p. 13).
  Următoarea afirmație a mărturiei sale mărturisește “complexul lui Hristos” format de tineri:
  “Am totul pentru tine, căci nici măcar nu mănânc” (1, p. 175).
  “Când veți afla cine sunt cu adevărat, veți fi foarte frică de la început că ați tratat atât de ușor cu mine și apoi veți fi mândri de mine. Și, de asemenea, mulți m-ar invidia foarte mult. ” (1, p. 150).
  “Când va veni zgomotul din Lavra și vechea carte a profețiilor va fi găsită în Trinitatea-Serghie Lavra, va fi scris acolo cine sunt …” (1, p. 283).
  “Când mă întorc la El, ei vor spune:” Cum ai îndurat toate acestea? “Și voi ridica cămașa și le-aș arăta rănile mele”. (1, p. 122).
  O asemenea admirație se află și în afara tradiției patristice a Bisericii Ortodoxe. Epistemul Etern al Sfântului Ignatie (Brianchaninov) povestește moartea creștină adevărată:
  “Când a sosit timpul pentru moartea lui Abba Agafon, el a rămas fără mișcare timp de trei zile, având ochii deschiși și ținându-i într-o direcție. Frații l-au împins, spunând:” Abba, unde ești? ” : “Tată, ți-e teamă?” El a răspuns: “Deși am încercat să împlinesc cu putere poruncile lui Dumnezeu, dar eu sunt un om și nu știu dacă lucrările mele sunt plăcute lui Dumnezeu”. ? “Bătrânul a spus:” Este imposibil să verific acest lucru înainte de mine înainte de a fi în fața lui Dumnezeu: pentru că judecata lui Beau este diferită omul și celălalt “…” (3, p. 64).
  “Pimen cel Mare obișnuia să-i spună fratelui său:” Vă asigur: unde este aruncat Satana, mă vor înghiți în ea “…” (3, p. 380).
  Și, dimpotrivă, mărturiile despre eretici se păstrează ca oameni extrem de nadmivshi:
  “Ei se proclamau desăvârșiți, astfel încât nimeni, nici Pavel, nici Petru, nici alți apostoli, nu se pot compara cu ei datorită măreției cunoașterii …” (6, p. 59).
  Un alt „Slavik a spus că , după moartea sa , el ar fi mai bine la vindecarea pacientilor ochi boala, nervoase si cancer de ajutor, și va fi în cazul în care ei cântă laudele lui Dumnezeu. Și așa că nu-mi fac griji pentru el (adică nu mă rog – KP), el va veni și ne va ajuta chiar și după moartea lui … ” (1, p. 122).
  În cartea lui L.N. Emelyanova, este prezentată dovada acestor decese. Locuitorul din Chebarkul, Gennady Kungurtsev, povestește despre moartea soției sale:
  “Soția mea a spus:” Ghenadi, Slavik a venit în seara mea în salon și a spus: “Mătușă Shura, pregătește-te, în această sâmbătă vei muri, nu-ți fie frică, te voi ajuta să treci prin chinuri …” (1, p. 200) .
  O altă viziune a fost prietenul lui Anton Klykov, Kraseninnikov, după o operațiune serioasă:
  “Anton a fost ucis dintr-o dată de niște stări ciudate: nici realitatea, nici somnul … și în jurul lui întunericul a început să cadă, crezând că el moare, odată ce devine atât de întunecat. și atunci când ochii lui au rănit din lumină, el a văzut în Slavicul acela zâmbitor strălucitor, îmbrăcat în haine lungi, ca în cazul unei fețe de noapte a unei fete. Când Slavik sa întors puțin, aripile mari luminoase au devenit vizibile în spatele lui pentru lumina strălucitoare era imposibil să vezi bine Anton Slavik a întrebat: “De ce te-ai îmbrăcat așa?” Dar Slavik a văzut în tăcere și a zâmbit și apoi Anton și-a adus aminte că Slavik a murit, apoi a venit de acolo, din cer! , iar Slavik a zâmbit și a scuturat din cap, spun ei, nu,și a început să se îndepărteze cu lumina. Viziunea a dispărut, iar Anton, timp de câteva zile, a adormit pentru prima dată calm și fără durere. (1, p. 142).
  Inadecvarea oamenilor, incapacitatea lor de a evalua cu strictețe situația este uimitoare: nu este un secret faptul că, înainte de operație și adesea după aceasta, pacienții mai morți bolnavi primesc medicamente moi ca anestezic: astfel, viziunile sunt destul de explicabile prin impactul lor și nu este necesar să căutăm totul este ceva minunat. Încă de la începutul secolului al XIV- lea, William Ockham a formulat cel mai important principiu epistemologic, care a devenit piatra de temelie a raționalismului modern: “Nu multiplicați entitățile fără necesitate”, adică nu încercați să introduceți noi concepte până când nu se epuizează capabilitățile vechii aparate conceptuale. Adepții lui V. Krasheninnikov sunt gata să “înmulțească entități” fără nici o nevoie.
  Adevărat, au existat și fenomene miraculoase: cartea “Apariția Maicii Domnului cu copilul Vyacheslav” a fost plasată în cartea lui L.N. Emelyanova cu explicația incomprehensibilă: “Desenul a fost făcut conform povestirii Patriarhului N “. De asemenea, se vorbește de cartea demonică a farmecului: schema misterioasă N . prin rugăciunea sa din decembrie 2002, Maica lui Dumnezeu a apărut împreună cu “tânărul Vyacheslav” și a spus: “Voi părăsi acest băiat pentru tine pentru mântuire și mila. În multe țări și limbi din Rusia, mântuirea prin acest tânăr, Vyacheslav … “Apoi au venit coincidențe uimitoare care au convins călugărul (și apoi” Vyacheslavovtsy “) despre autenticitatea miracolului (1, p. 299). L. N. Emelyanova a dedicat un întreg capitol din cartea sa despre apariția Fatimei a Maicii Domnului și o parte din profețiile date fetelor portugheze de către ea, atribuite în mod direct lui Vyacheslav Krasheninnikov. (1, pag. 289-297).
  “Demonii care au reușit să-și însuflețească singurătatea încep să apară sub formă de îngeri de lumină, sub formă de martiri și sfinți, chiar sub forma Maicii lui Dumnezeu și a lui Hristos însuși, să-și satisfacă reședința, să le promite coroana cerească, ridicând astfel stima de sine și mândria. O astfel de înălțime este împreună și un gol, – a avertizat profund Sf. Ignatie (Brianchaninov). “Trebuie să știm că în statul nostru, care nu a fost încă reînnoit prin har, nu suntem în stare să vedem alte vise, cu excepția acelora care au fost făcute de iluziile sufletului și de calomnia dracilor”. (7, p. 347).
  “Cel mai experimentat călugăr, chiar dacă a petrecut un secol în experiențe monahale, nu este destul de experimentat în comparație cu îngerul căzut, a cărui experiență în lupta cu slujitorii lui Dumnezeu este sofisticată de mii de ani”, a scris el. (7, p. 337).
  Rețineți că cel mai important principiu patristic este uitat complet de vizionarii care au primit vizite la “tineretul lui Vyacheslav”:
  “Regula generală pentru toți: să nu fugi de aparențele din lumea spiritelor, să recunoști un astfel de fenomen ca o tentație grea pentru tine. Îngerii sunt un om sfânt și numai un singur sfânt, fiind luminat de harul divin, poate distinge între îngerii sfinți și diavolii. Diavolii, fiind bărbați, sunt cel mai îmbrăcați în aparența îngerilor sfinți, se înconjoară cu tot felul de specie, astfel încât este mai convenabil să seduce, să înșele și să distrugă pe cei lipsiți de experiență, respectând pe sine, curioși. Este un dezastru mare de a comunica cu demonii, de a lua impresii despre ei, chiar să se supună influenței lor, care, atrăgându-se de voința omului, are un efect special “. (3, p. 34).
  “O dată”, spune L.N. Emelyanova, ” Valentina Afanisievna a auzit conversația din sala lui Slavik, a fost surprinsă și apropiată.” Slavik stătea la masă și vorbea cu voce tare într-o limbă, apoi se temea că era cu un copil? : “Slavochka, ce sa întâmplat? Ce limbă vorbești? “În ce limbă a vorbit Isus Hristos, mamă!” – “Da?”. Este ciudat, jenant, să nu credeți, pentru că lumea cerească se uită la voi cu ochii unui copil, care văd prin voi că voi și cine sunteți … ” (1, pp. 55-56).
  “Slavik putea să vorbească în alte limbi: am văzut că animalele, păsările și plantele îl înțeleg.” Când am întrebat: “Slavik, care este limba pe care o vorbești uneori, nu am auzit niciodată așa ceva”. nefiresc ” , reamintește V. A. Krasheninnikov (2, p. 22).
  “Odată ce prietenul meu a adus un gladiol luxuriant. Slavik a fugit, sa uitat și a fugit repede de pe floare. Apoi l-am întrebat de ce a făcut-o? El a răspuns că floarea îl plângea că ar fi trăit dacă nu ar fi fost tăiat. (2, p. 14).
  În plus față de talentele lingvistice speciale ale lui Vyacheslav Krasheninnikov, citatele de mai sus mărturisesc viziunea păgână-fantastică asupra lumii atât a băiatului cât și a mamei sale. Cum poate fi aceasta legată de dogma ortodoxă, “deconectarea” conștiinței, negând existența unui suflet rațional în animale și plante?
  Mai mult, se pare că Vyacheslav a putut să vorbească nu numai cu animalele și plantele:
  “Slavik a spus că așa-zișii” extratereștri “, adică demoni, nu-i plac marmura, pentru că este viu, are un puls. Prin urmare, am încercat să punem un monument de marmură pe mormântul lui Slavochka”. (2, p. 23).
  Atitudinea față de Vyacheslav Krasheninnikov ca un fel de “supleant al lui Hristos” este clar formulată în cartea lui L.N. Emelyanova. În opinia ei, este vorba despre Krasheninnikov care se vorbește în profețiile apocrife ale Sfinților Străini. Serafim de Sarov, Suveranul Nicolae al II-lea, profețiile Fatimei de la Maica Domnului … (1, pp. 289-298). Ea scrie:
  “Scopul principal al lui Slavik a fost lupta împotriva duhurilor rele, el a spus el însuși acest lucru de mai multe ori”. (1, p. 149).
  “Băiatul Vyacheslav a trăit în așa fel încât el și-a dat totul fără rezerva altora, a dat toate darurile lui uimitoare de la Dumnezeu pentru noi și nu a lăsat nimic pentru el însuși”. (1, p. 118).
  Există și altele – evaluarea imperativă:
  Slavicul nostru a murit înainte de a avea 11 ani. Poate că a suferit pentru păcatele noastre? Bineînțeles. (1, p. 199).
  În această situație, este imposibil să numim moartea timpurie a lui Vyacheslav Krasheninnikov altfel decât cel providențial: moartea, prin mila nemaiîntâlcită a lui Dumnezeu, a întrerupt dezvoltarea, răspândirea păcatului. Este ușor să ne imaginăm cu cine visecișul ar fi crescut, având un sentiment de “mare sfânt” din copilărie.
  “Iubește-ți munca, subordonează-te tuturor, are gura prizonierului și rușinește umilința”, a spus marele ascetism al evlaviei Sf. Anthony cel Mare. “Umilința adevărată dă unei persoane iertarea tuturor păcatelor sale”. (3, p. 31).
  Abilitățile extrasenzorice ale lui Vyacheslav Krasheninnikov merită considerate în mod separat – așa a fost abatele bisericii Chebarkul, Fr. Vladislav Kataev. (2, p. 57).
  Așa cum se întâmplă adesea, au apărut după o leziune traumatică a creierului primită de Vyacheslav Krasheninnikov în copilăria timpurie. După aceea, a început să audă “vocea”.
  “Am fost uimit ” , îmi amintesc V. Krasheninnikov. ” … l-am întrebat pe fiul meu:” Ai vorbit mult timp cu tine? ” El a răspuns că, atâta timp cât își amintește, aceeași voce mereu vorbeste cu el … Când Slava avea cinci ani și jumătate, am aflat de la el că îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât oricine, că aude o voce de femeie care îi spune totul că această voce este viu, iar vocile noastre sunt lângă ea, ca și morții, că ei văd trecutul, prezentul și viitorul ” (2, p. 9).
  “Când Slava și cu mine am fost lăsați în pace, mi-a spus că vede toate organele interne ale oamenilor și știe ce cred oamenii, că vede toate bolile încă de la început … El a spus că știe gândurile președintelui nostru, președintele american, și, în general, gândurile tuturor oamenilor știu … că nu există absolut nici un secret pentru el pe pământ “.
  Audierea “vocii” este un fenomen care a fost mult timp cunoscut atât pentru cercetătorii religioși, cât și pentru psihiatrii practicanți (așa-numita pseudo-halucinoză verbală). Nu este neobișnuit ca “contactele cu Mintea Înaltă”, la sugestia unor consilieri străini, să devină organizatorii grupurilor religioase și oculte. Tradiția ortodoxă garantează fără echivoc percepția frivolă a unor astfel de fenomene, în anumite cazuri calificându-le chiar ca lipsă de conținut. În cazul lui Vyacheslav Krasheninnikov se pare că putem vorbi despre o problemă pur medicală, deși depășită cu un cadru medical îngust – datorită “promovării” profesionale a noului cult de forțe ostile Bisericii Ortodoxe din spatele liderilor formali V. Krasheninnikov și L. N. Emelyanova.Dar verdictul final este posibil numai după consultarea medicilor calificați. Observăm doar o particularitate: activitatea lui Vyacheslav Krasheninnikov a venit tocmai atunci când în URSS a apărut o întreagă pui de copii medii, vorbind și scris sub dictatura de “voci”. Printre cele mai renumite sunt: Nika Turbina (născută în 1974) și Vika Vetrova (născută în 1979). Poetul ortodox Moscovei Nina Kartasheva, vorbind despre talentele literare tinere, a remarcat:Vorbind despre tinerele talente literare, remarcăm:Vorbind despre tinerele talente literare, remarcăm:
  “Recent, din ce în ce mai mult, sunt uimit de fenomenul pe care nu-l numiți altceva decât mijlociu sau mai degrabă obsesie. Și acest fenomen devine din ce în ce mai răspândit în fiecare an … În ultimii șapte ani, au existat destul de mulți astfel de copii “. (5, pag. 84-85).
  Adevărat, funcționarii grupului Krasheninnikova-Emelyanova sunt conștienți de faptul că contactele cu așa-numitul. psihicul nu este binecuvântat de Biserică și, prin urmare, a făcut un pas preemptiv: ei înșiși “au examinat” Slavik pentru prezența abilităților psihice în centrul parascienesc relevant al Moscovei. “Studiul” a arătat că copilul nu are abilități extrasenzoriale. Unde este capacitatea de a diagnostica și de a vindeca? Este clar – de la Dumnezeu. Nici măcar nu a apărut mama lui Vyacheslav că “specialiștii” Centrului – foarte psihicul “avansat” – ar putea pur și simplu să se prăbușească pentru a nu sperie femeia care nu este foarte competentă.
  V. A. Krasheninnikov și L. N. Emelyanov nu sunt rușinați că atunci când descriu sesiunile de vindecare folosesc vocabularul inerent în psihicul “avansat”
  “Mami, duhurile rele atacă constant o persoană de sus. energia demonică sub formă de cheaguri negre sunt în mod constant în mișcare la viteză mare, încercând să se infiltreze în om să – l rupe, iar când eșuează, atunci persoana respectivă este încă se confruntă cu o durere ascutita oriunde in corp, inclusiv în templele sale ca Acum ești. (2, p. 29).
  “Valentina Afanasievna ia cerut lui Slavik să mă diagnosticheze … Slava a început să-mi enumără rănile.” (1, p. 197).
  Cum a trata el? Nu pot decât să spun: Slavik stătea la distanță și mi se părăsise ceva din cap, sub formă de fire subțiri. (1, p. 198).
  Potrivit lui V.A. Krasheninnikova, fiul ei a fost sfătuit să trateze multe boli cu ierburi; Rețeta unora dintre aceste “produse naturale” este dată în cartea lui L.N. Emelyanova. De exemplu, cancerul – în loc de chimioterapie aprobat – este recomandat a fi tratat cu suc de celandină. De asemenea, se adaugă faptul că sucul de celandină este otrăvitor și, atunci când este consumat, poate afecta capul și poate afecta vederea. (1, p. 323). Metodele de medicină tradițională, în timp ce în mod deliberat se opun:
  “Aici, în Ural, în special în spitalul de hematologie, doar o conductă de lucru pentru copiii care mor de leucemie”. (1, p. 119).
  Vindecarea și minunile continuă după moartea lui Vyacheslav Krasheninnikov: adevărul este că seamănă mult cu practici magice. Deci, pelerinii “piosi” iau pietricele spre amulete, care sunt plasate special pe mormântul lui Vyacheslav Krasheninnikov de către un grup de admiratori.
  “Fiul tânăr a spus că a băut pentru ziua de naștere, dar apoi a sunat de la serviciu pentru a ajunge urgent, a trebuit să fie treaz și a băut apă pe pietricele din mormântul lui Slavik și a devenit treaz, ca și cum nu bea “. (2, p. 61).
  “După un alt examen medical, am fost puțin supărat, am luat pietricelele din mormântul lui Slavochka, i-am pus în locul rău și am purtat pietre de marmură pe piept timp de câteva zile, adesea chemând la Slavochka … Am simțit un fel de” agravare “sau” “În interiorul locului inflamat, dar din nou nu mergea nicăieri, bazându-se în totalitate pe voința lui Dumnezeu despre mine, iar la următorul examen medical, după trei luni, ginecologul a spus:” Vedeți, este important să fii tratat de specialiști, totul este plecat! ” … ” (2, p. 77).
  “De multe ori pe an vizităm Slavik la mormânt. Acasă există întotdeauna pământ din mormânt și apă sfântă cu pietricele, acesta este primul nostru ajutor – primul nostru medicament. Situația noastră financiară sa îmbunătățit, soțul meu are o slujbă bună. ” (1, pp. 216-217).
  Pietricele din mormântul lui Vyacheslav Krasheninnikov se pot “multiplica”.
  “Distribuim pietricele și se înmulțesc. Valentina Afanasyevna a dat pelerinilor 40 de pietricele. Unul dintre pelerini a fost înmânat tuturor și a fost suficient pentru toată lumea și au existat 100 de pelerini, ” unele” călugărițe Romanda “din Zadonsk raportează serios. (2, pag. 92-93).
  În plus față de pietricele, pământul și zăpada din mormântul lui Vyacheslav Krasheninnikov au puteri vindecătoare. Pământul de pe mormânt trebuie în mod constant să toarne, pentru că este de asemenea dezmembrat. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece pământul din mormânt, atunci când este frecat în piele, nu se sfărâmă și este absorbit ca un unguent. (1, p. 328).
  Piciorul meu sa îmbolnăvit într-un fel – pare ca venele varicoase. Uneori suferea, dar apoi a suferit o durere insuportabilă. Citesc rugăciunile de seară, dar nu știu de durere, unde și cum să-mi pun piciorul, ce să fac? Ea a scos o pungă de pământ din morminte Slavochki și un sac de pământ din Ganina groapă, unde au fost arse martiri regali se stropi cu apă de zăpadă din mormânt Slavochki, și chiar pungi legate de picior, și a terminat de citit regula, și numai atunci am uitat durerea picioarelor. De atunci, lângă cruce pe piept, port amuleta cu icoana Sf. Serafim de Sarov, iar în amulet există o mică pietricică din mormântul Slavochka și pământul din canelura Fecioarei Maria. Așa cum a explicat-o mama lui Slavochkin, Valentina Afanasievna, bătrînul ia spus că în vremea noastră nu este suficient să poarte o cruce sau să fie nevoie de relicve sau alt lucru sfânt. Mulțumesc lui Dumnezeucare a dat țării noastre Siberiene și Urale un astfel de altar – băiatul Vyacheslav “. (2, p. 78).
  “Blasfemia este un fenomen teribil care a umplut multe aspecte ale vieții. Dar, în situația noastră, dușmanul a pătruns nu numai în suflet, ci și în trupul copilului nostru … Am continuat să luptăm pentru copilul nostru. O mare importanta a fost dat zilnic (sau în fiecare zi) stropind apa sfintita casa de botez și apa provenită din topirea zăpezii de la mormânt Slavik, precum și utilizarea la fel ca apa din interiorul copilul nostru și noi. În fiecare zi, mai ales noaptea, am stropit copilul cu apă sfântă (botez și din Slavik) cu un semn de cruce și rugăciune. Tămâia a fost arsă de mai multe ori pe zi, efectul său asupra demonilor a fost cunoscut de mult, chiar și din proverb … Problemele noastre au continuat, dar schimbările pozitive au început încet în fiecare zi … ” (2, p. 69).
  “Valentina Afanasievna mi-a cerut sotului să tipărească un articol religios pe un computer, dar nu putea să-l tipărească, alte materiale tipărite în mod normal, iar când începe să tipărească acest articol, computerul începe să” atârne “. și mi-a spus soțului meu că, înainte de tipărirea materialelor pe teme religioase, îl va întreba pe Slavik pentru ajutor, astfel încât să nu mai existe defecțiuni la calculator “. (2, p. 61).
  Firește, oamenii care nu cred în sfințenia “tânărului Vyacheslav” sunt “pedepsiți” în consecință: pot să se îmbolnăvească, să cadă sub influența unor “daune”. Cu toate acestea, le costă să “creadă”, iar bolile și vrăjitoriile se retrag. Cazurile sunt descrise într-o varietate de registru în LN Emel’janovoj și Chase cu siguranță scop „predare“, pe de o parte, speriindu lași cealaltă, menținând gradul de „adevărat“ dorit de ardere religioase.
  Grupul V.A. Krasheninnikova – L.N. Emelyanova constă în principal din femei și se concentrează pe femei și copii cu o psihică instabilă. În ciuda faptului că tatăl lui Vyacheslav Kraseninnikov este în plină sănătate, el nu este el, ci soția și credincioșii săi, responsabili de “poporul lui Vyacheslav”: nu regretă melasa în cărțile lor, în timp ce îi cheamă pe omologul lor prin toate mijloacele ” mama. ” Serghei Vyacheslavovich Krasheninnikov – tatăl “tinerescului tineresc Vyacheslav din Ural și Siberian” – nu a primit numele de “tată”. După cum reiese din lucrările pre-revoluționare ale comentatorilor din St .. Irineus de Lyons, Arhiepiscopul P. Preobrazhensky și ereziile gnostice din secolul al II- lea au avut succes, în principal datorită credulității și susținerii femeilor. (6, p. 13).
  Pata principală a grupului Krasheninnikova-Emelyanova este destinată luptei cu lumea din culise, omazonennym “guvern mondial”.
  Vyacheslav Krasheninnikov nu a vorbit o dată sau de două ori despre inevitabilitatea și pericolul viitoarei globalizări, ci a considerat masonii și urmașii lui Wolf Messing drept dușmanii lor direcți (probabil, A. Kashpirovsky, A. Chumak și cei populari la sfârșitul erei sovietice). (1, p. 177). Masonic teme, în același timp larg răspândit în mass-media datorită activităților societății istorice și patriotice “Memorie”.
  “Dragi frați și surori ” , scrie V. A. Krasheninnikov, ” Slava a venit în această lume să vă spună, să vă avertizeze că nu veți lua pașaportul lui Satan, să nu acceptați jetoanele sale, a spus că primul document inuman este un voucher . Orice altceva, chiar și o mică referință și orice alt document – totul de la Satan și cei care au primit inscripțiile sale pe frunte sau pe mâna dreaptă nu vor fi iertați de Dumnezeu “. (2, p. 2).
  Chiar și o privire superficială vede cu ușurință într-o astfel de poziție o contradicție clară cu cuvintele apostolului:
  “Fie ca fiecare suflet să fie supus autorităților supreme; pentru că nu există nici o autoritate din partea lui Dumnezeu, autoritățile existente din Dumnezeu sunt stabilite. De aceea, cel care se opune autorității se opune ordinii lui Dumnezeu; și cei care se opun ei înșiși vor aduce judecată asupra lor. ” (Romani 13: 1-2).
  Cu toate acestea, această contradicție este ușor de corelată cu fondul gnostic menționat al noului cult: de asemenea, era caracteristic pentru gnosticii străini să considere Sfânta Scriptură nu în mod cuprinzător, ci selectiv, respingând cursul lucrurilor care nu corespundeau schemei lor intelectuale.
  “Slavik a spus că … ultimul document va fi un pașaport mondial sub forma unei plăci mici, foarte drăguțe. Când oamenii o primesc, echipamentul special instalat va aplica trei șase mici pe frunte sau pe brațul drept sub forma unui tatuaj. La început nu vor fi vizibile, dar apoi, ca un tablou de bord electronic, vor străluci pe frunte și pe mână cu o lumină verzui. Dacă o persoană încearcă să scape de acești șase și își îndepărtează mâna, atunci șasele vor apărea pe cult. Apoi, cel puțin tăiați omul în bucăți, dar pe fiecare bucată vor apărea trei șase … Cei care au primit un astfel de număr nu vor putea să moară. Ei vor fi nemuritori. Slavik a spus că, dacă o astfel de persoană din cauza unei vieți teribile vrea să-și sfârșească viața prin sinucidere și, după ce a ieșit într-o mașină, se lovește undeva și apoi, împrăștiată în bucăți cu mașina,ca un monstru într-un film de groază, se va aduna din bucăți într-o grămadă și va veni din nou la viață “. (2, p. 24).
  Și, deși sfătuit de sv. Anthony cel Mare: “Nu vorbi deloc despre afacerile lumii” (3, p. 30), această circumstanță “la modă” exprimată în mod absolut politic de un copil bolnav și care a dobândit scări hipertrofice în retorica grupului Chebarkul, care pare a fi captivantă clerii individuali ai Bisericii Ortodoxe Ruse, care suferă de un fel de orbire care nu le permite să vadă concepții greșite din punct de vedere spiritual despre doctrină pentru retorica lor anti-globalizare. Francmasoneria este, cu siguranță, dușmanul ortodoxiei, dar o opoziție isterică ilegală față de ea poate face mai mult rău decât bine: calculul cu sânge rece într-un război este de multe ori mai eficace decât febra patriotică însăși.
  La prima vedere, evaluarea obiectivă a activității grupului lui V. A. Krasheninnikova – L. N. Emelyanova – este împiedicată de atitudinea lor înflăcăratoare față de Ortodoxie: rareori vedeți un asemenea zel în realizarea ritualurilor și sacramentelor bisericești, descrise în cărțile lor.
  De fapt, după părerea noastră, afirmațiile individuale și “sfatul spiritual” ale lui Vyacheslav Krasheninnikov și admiratorii lui actuali mărturisesc mai degrabă încrederea rituală a reprezentanților grupului “Vyacheslavovtsev” decât o credință adâncă și plină de viață într-un sfânt, catolic și Biserica apostolică, în mântuirea viu, nu magică a sacramentelor sale.
  Aceasta este una dintre cele mai subtile încercări ale timpului nostru. Prelatul Ignatie (Bryanchaninov), care ne avertizează, a scris profetic că acest “spirit căzut” … a inspirat pe unii să dea o importanță exagerată părții reale a ritualurilor bisericești, eclipsându-le de partea spirituală a ritualurilor; astfel, pentru acești nefericiți, având o esență a creștinismului, el a lăsat o cochilie materială distorsionată, ia condus să cadă de la Biserică, la o super-înțelepciune falsă și proastă, la schisme. Acest tip de război este atât de convenabil pentru spiritul căzut, care este folosit acum peste tot. Acest tip de război este atât de convenabil pentru diavolul și distrugerea umană pe care diavolul îl va folosi în ultimele zile ale lumii pentru a distrage complet întreaga lume de la Dumnezeu. Diavolul va folosi acest tip de luptă și o va folosi cu un succes ferm “. (7, pag. 329-330).
  “Misconcepție”, a spus Sf. Ireneu de Lyon – un singur lucru nu apare singur, … dar în mod obișnuit îmbrăcat în haine tentante, atinge ceea ce, în aparență, pentru cei neexperimentați pare mai adevărat decât adevărul în sine “. (6, p. 19-20).
  El, făcând o evaluare a activității distructive a ereticilor pentru Biserică, a scris:
  “Făcându-se ca o pătură de multe și foarte rău de patch-uri, au făcut tinuta complicată pentru ei înșiși prin subtilitățile de vorbire. Ei au prezentat o nouă învățătură, așa cum a fost, așa cum a fost dezvoltată cu ajutorul unei noi arte; dar această învățătură este, de fapt, veche și inutilă, deoarece este compusă din învățături vechi care răspund la necredință și lipsă de credință “. (6, p. 145).
  Ceea ce a fost spus în secolul II , în opinia noastră, se aplică direct activităților grupului modern de V. A. Krasheninnikova – L. N. Emelyanova.

  concluzii:

  Cele de mai sus sugerează că doctrinar doctrina religioasă Chebarkul grup Krasheninnikova-Emel’janovoj, dezvoltat pe baza zicale orale ale persoanei decedate în 1993, un elev, Vyacheslav Krasheninnikov, nu respectă doctrina Bisericii Ortodoxe.
  “Ortodocșii” grupului Krasheninnikova-Emelyanova au un caracter caracteristic și sunt concepuți pentru a induce în eroare persoanele neexperimentate din punct de vedere spiritual.
  Inconștient sau conștient, grupul a încercat să înlocuiască altarul cu un adevărat fals, sacru, revelabil al lui Dumnezeu, cu propria sa interpretare. Acest lucru permite grupului Krasheninnikova-Emelyanova să fie calificat drept pseudo-ortodox și apocaliptic. În acest sens, este deosebit de îngrijorător faptul că L. N. Emelyanova, prin recunoașterea ei, lucrează cu copiii (1, p. 325) și le spune despre “bietul sfânt”, de fapt recrutarea lor în grupul ei.
  Activitățile pseudo-ortodoxe, grup apocaliptic Krasheninnikova-Emel’janovoj, în opinia noastră, provoacă religioase nesupunere civilă nemotivați și schisma între credincioși ortodocși că, în timpul perioadei de tranziție în construirea națiunilor și de a efectua revoluție ocultă reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității sociale și de sănătate mintală.

  REFERINȚE

  1. Emelyanova L.N. Dumnezeu vorbește aleșilor Săi … – Velikie Luki, Centrul Educațional și Caritabil “Buna Vestire”, 2006.
  2. Krasheninnikov V. A. Trimis de Dumnezeu. – Chelyabinsk, 2007.
  3. Episcopul Ignatie (Bryanchaninov). Otechnik. – M., AST – Minsk, HARVEST, 2000.
  4. Vezi: http : // www . pasionat de . com / calendar / martys / wk / gnost . htm
  5. Din ceea ce vor să “salveze” OZN-uri, psihic, ocultiști, magicieni. – M .: Evangelistul lui Danilovski, 2005.
  6. Sf. Irineu din Lyon. Crearea. Seria: Biblioteca Părinților și Profesorilor Bisericii. T. II – Moscova: Pilgrim, 1996 (Reprint 1900).
  7. Episcopul Ignatie (Bryanchaninov). O ofertă către monahismul modern. – Sfânta Treime Sergiu Lavra, 1991.

  Comisia de experți a Departamentului misionar al Diecezei din Chelyabinsk a Bisericii Ortodoxe Ruse
  27 octombrie 2007 g .

 3. Priviti chipurile diavolesti ale celor care arunca cu pietre si hulesc ecumenismul, alte religii, pe Otroc Veaceslav, acel copil sfant, plin de Duh, care a vindecat zeci de bolnavi. Dumnezeu lucreaza prin discipolii sai, satana lucreaza prin masonerie, iluminati si atei, asa ca cei care scriu si spun blasfemii. Biserica Ortodoxa e scindata in cei care cred in sfinti si in Dumnezeu si care scriu si spun blasfemii, care hulesc, care nu stiu decat propriul interes si propria imbogatire. Dumnezeu va alege la vremea de pe urma, neghina de graul bun. Nu le este frica de focul iadului ? nu-i nimic. Increderea in ei insisi si in diavol le va fi zdruncinata la a doua venire a lui Isus, care va face dreptate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*