Teoria pierderii automate a Harului sacramental susține rătăcirile papistașe ale Conciliului II Vatican

Există cădere automată din Har sau trebuie să fie caterisire pentru a se pierde Harul?

Gheron Sava:

Căderea automată din Har izvorăște din papism. La noi nu există. De asta, dioscorii sau nestorii, unii dintre cei mai mari eretici, deși propovăduiau ereziile lor, înainte de a fi caterisiți – au fost acceptați toți aceia pe care aceștia îi hirotoniseră. Adică, hirotoniile pe care acestia le-au făcut înainte de a fi caterisiți – deși propovăduiau erezia – au fost acceptate. Asta ne spune istoria Bisericii și de aceea este nevoie să existe un Sinod: ca să fie caterisit ereticul, altfel n-ar fi nevoie să mai facem Sinod, ar fi existat în Biserică anarhie, fiecare ar fi spus: “acesta are Har, celălalt nu are Har, acesta este caterisit …” nu poate să existe acest lucru. Deci, Biserica lucrează în mod sinodal. Sinodul este cel care trebuie să caterisească pe eretic. Acesta ar putea ca înainte de a fi caterisit, să fie vrăjmaș al lui Dumnezeu dar asta nu înseamnă că acela se identifică cu Taina. Această idee a pătruns în Biserica Ortodoxă, în poporul ortodox – cu zeci de ani în urmă ne-au strecurat idei papistașe, astfel încât credem că episcopul este păstrătorul Harului, de la acesta trece Harul, dar dacă este vrednic se identifică cu Harul. Vrednic – adică este purtător de Har. Dacă nu-i vrednic, este ca și un cablu electric prin care trece curentul electric, trece Harul prin el ca și curentul electric, dar dacă te apuci de cablu nu pățești nimic. Deci Harul ar putea fi valabil, dar dacă episcopul este eretic, este nevrednic, atunci nu este luminat de Taină, nu se luminează, ci se osândește, însă Harul lui Dumneze trece către popor. Când e nevrednic episcopul, trece prin el, dar nu-l afectează, se duce la oameni direct. La eretic, dacă nu s-a caterisit, Taina este validă. Am spus că ne vom îndepărta, nu vom participa cu el  și nu vom mai avea comuniune cu el pentru că există pericolul de a te infecta cu erezia. Și atunci când ne împărtășim cu el, ne împărtășim și din credința lui. Sfânta Liturghie este Împărtășirea în Credință, de-asta și spunem la Sfânta Liturghie că “mărturisim pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Treimea cea de-o Ființă și nedespărțită“. Dacă nu mărturisim același Dumnezeu nu putem să facem Sfânta Liturghie împreună.

 

Unde găsim scris că simpla propovăduire publică a unei erezii, nu determină automat caterisirea episcopului sau preotului vinovat de acea erezie? Teoria aceasta este de origine papistașă?

Gheron Sava:

Teoria căderii automate din Har a preoției, a preotului, este dogmatizată de Conciliul II Vatican, însă teoria este mult mai veche la papistași. Această teorie, de fapt anulează sinodalitatea Bisericii, modul sinodal de funcționare, de liturghisire a Bisericii. Sunt eretici pentru că, în afară de faptul că anulează sinodalitatea Bisericii noastre, validează și primatul papal. Papa ce spune? El spune că: eu am 100% preoția, cardinalii o au undeva pe la 70%, preoții pe la 50%, diaconii undeva la 30% și laicii sunt de aruncat. Asta este de fapt: papa îi hirotonește pe episcopi, îi caterisește. De fapt, ce face papa? Se duce un cardinal într-o zi la papa și îi spune: „Cutare cardinal te-a înjurat.” Și spune papa: „Așa a făcut? Îl caterisesc.” Din acel moment acel cardinal este caterisit. Pentru că a spus ceva, acela s-a și caterisit. Asta este căderea automată din Har. Care va să zică, noi ar fi trebuit să fi pierdut Harul cu mulți ani înainte. Eu aș vrea să-i întreb ceva pe cei care susțin că s-a pierdut harul de la cei care pomenesc, ca să înțelegeți cât de greșită gândire au. Ei susțin că după Sinodul din Creta, cei care pomenesc au pierdut Harul, nu mai au preoție. Există însă unii preoți care au întrerupt pomenirea după șase luni. Să ne spună: aceștia au preoția sau n-o mai au? Săvârșesc Tainele sau nu se mai săvârșesc? Să ne răspundă. Ce este Sfântul Duh? Vine și pleacă?

 

Există o diferență între Harul personal și Harul sacramental? Se poate spune că episcopii care au semnat au pierdut Harul personal și au păstrat Harul sacramental din iconomie pentru oameni?

Gheron Sava: 

Harul sacramental se pierde când are loc caterisirea, de către Sinod ortodox. Pentru că nu se poate face caterisirea unui ortodox de un eretic. Sfinții Părinți spun că această caterisire nu este valabilă. Este valabilă doar caterisirea făcută de Sinodul ortodox și sunt caterisiți ereticii. Atunci nu mai au nici Taine. Dar cred că am mai răspuns – este vorba de problema contaminării cu erezia. Bineînțeles că cei care sunt eretici în gândire, chiar dacă nu o spun public, nu au Harul lui Dumnezeu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*