Teoria pierderii automate a Harului sacramental susține rătăcirile papistașe ale Conciliului II Vatican

Există cădere automată din Har sau trebuie să fie caterisire pentru a se pierde Harul?

Gheron Sava:

Căderea automată din Har izvorăște din papism. La noi nu există. De asta, dioscorii sau nestorii, unii dintre cei mai mari eretici, deși propovăduiau ereziile lor, înainte de a fi caterisiți – au fost acceptați toți aceia pe care aceștia îi hirotoniseră. Adică, hirotoniile pe care acestia le-au făcut înainte de a fi caterisiți – deși propovăduiau erezia – au fost acceptate. Asta ne spune istoria Bisericii și de aceea este nevoie să existe un Sinod: ca să fie caterisit ereticul, altfel n-ar fi nevoie să mai facem Sinod, ar fi existat în Biserică anarhie, fiecare ar fi spus: “acesta are Har, celălalt nu are Har, acesta este caterisit …” nu poate să existe acest lucru. Deci, Biserica lucrează în mod sinodal. Sinodul este cel care trebuie să caterisească pe eretic. Acesta ar putea ca înainte de a fi caterisit, să fie vrăjmaș al lui Dumnezeu dar asta nu înseamnă că acela se identifică cu Taina. Această idee a pătruns în Biserica Ortodoxă, în poporul ortodox – cu zeci de ani în urmă ne-au strecurat idei papistașe, astfel încât credem că episcopul este păstrătorul Harului, de la acesta trece Harul, dar dacă este vrednic se identifică cu Harul. Vrednic – adică este purtător de Har. Dacă nu-i vrednic, este ca și un cablu electric prin care trece curentul electric, trece Harul prin el ca și curentul electric, dar dacă te apuci de cablu nu pățești nimic. Deci Harul ar putea fi valabil, dar dacă episcopul este eretic, este nevrednic, atunci nu este luminat de Taină, nu se luminează, ci se osândește, însă Harul lui Dumneze trece către popor. Când e nevrednic episcopul, trece prin el, dar nu-l afectează, se duce la oameni direct. La eretic, dacă nu s-a caterisit, Taina este validă. Am spus că ne vom îndepărta, nu vom participa cu el  și nu vom mai avea comuniune cu el pentru că există pericolul de a te infecta cu erezia. Și atunci când ne împărtășim cu el, ne împărtășim și din credința lui. Sfânta Liturghie este Împărtășirea în Credință, de-asta și spunem la Sfânta Liturghie că “mărturisim pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Treimea cea de-o Ființă și nedespărțită“. Dacă nu mărturisim același Dumnezeu nu putem să facem Sfânta Liturghie împreună.

 

Unde găsim scris că simpla propovăduire publică a unei erezii, nu determină automat caterisirea episcopului sau preotului vinovat de acea erezie? Teoria aceasta este de origine papistașă?

Gheron Sava:

Teoria căderii automate din Har a preoției, a preotului, este dogmatizată de Conciliul II Vatican, însă teoria este mult mai veche la papistași. Această teorie, de fapt anulează sinodalitatea Bisericii, modul sinodal de funcționare, de liturghisire a Bisericii. Sunt eretici pentru că, în afară de faptul că anulează sinodalitatea Bisericii noastre, validează și primatul papal. Papa ce spune? El spune că: eu am 100% preoția, cardinalii o au undeva pe la 70%, preoții pe la 50%, diaconii undeva la 30% și laicii sunt de aruncat. Asta este de fapt: papa îi hirotonește pe episcopi, îi caterisește. De fapt, ce face papa? Se duce un cardinal într-o zi la papa și îi spune: „Cutare cardinal te-a înjurat.” Și spune papa: „Așa a făcut? Îl caterisesc.” Din acel moment acel cardinal este caterisit. Pentru că a spus ceva, acela s-a și caterisit. Asta este căderea automată din Har. Care va să zică, noi ar fi trebuit să fi pierdut Harul cu mulți ani înainte. Eu aș vrea să-i întreb ceva pe cei care susțin că s-a pierdut harul de la cei care pomenesc, ca să înțelegeți cât de greșită gândire au. Ei susțin că după Sinodul din Creta, cei care pomenesc au pierdut Harul, nu mai au preoție. Există însă unii preoți care au întrerupt pomenirea după șase luni. Să ne spună: aceștia au preoția sau n-o mai au? Săvârșesc Tainele sau nu se mai săvârșesc? Să ne răspundă. Ce este Sfântul Duh? Vine și pleacă?

 

Există o diferență între Harul personal și Harul sacramental? Se poate spune că episcopii care au semnat au pierdut Harul personal și au păstrat Harul sacramental din iconomie pentru oameni?

Gheron Sava: 

Harul sacramental se pierde când are loc caterisirea, de către Sinod ortodox. Pentru că nu se poate face caterisirea unui ortodox de un eretic. Sfinții Părinți spun că această caterisire nu este valabilă. Este valabilă doar caterisirea făcută de Sinodul ortodox și sunt caterisiți ereticii. Atunci nu mai au nici Taine. Dar cred că am mai răspuns – este vorba de problema contaminării cu erezia. Bineînțeles că cei care sunt eretici în gândire, chiar dacă nu o spun public, nu au Harul lui Dumnezeu.

 

4 Comments

 1. Caterisirea este pedeapsa juridica:

  Caterisirea

  Pedeapsa cea mai grava pe care o poate primi clericul este caterisirea. Prin caterisire intelegem pierderea dreptului de a invata, sfinti si pastori.

  Trebuie stiut ca o persoana poate sa ocupe o pozitie de slujitor bisericesc prin doua acte: o Taina, Hirotonia, prin care i se da persoanei respective harul pentru treapta in care este hirotonit si un act juridic. Daca ne intrebam de ce si de un act juridic, raspunsul e simplu. Prin acest act se acorda indreptatirea exercitarii puterii bisericesti, intr-o anumita unitate teritoriala. Daca cineva are numai hirotonia, el poate savarsi in mod valid lucrurile care revin treptei lui ierarhice, insa, aceste lucrari sunt ilegale pentru ca nu are autorizatie legala de a le face. S-a spus ca atunci cand o persoana este indepartata din cler, vorbim doar de un act juridic. Iar caterisirea fiind un act juridic, ea nu va putea sa anuleze decat ceea ce s-a acordat tot printr-un act juridic.

  • Cartea după care citați este cea a lui Nicolae Floca, care avea înclinații spre catolici, îi socotea pe papistași Biserică și prin urmarea promovează aceeași rătăcire a Conciliului II Vatican, prin care episcopul se identifică cu Taina, episcopul este Biserica. Răspândiți rătăciri preluate de alții. În Pidalionul Sfântului Nicodim Aghioritul spune că mai întâi trebuie pusă în lucrare de Sobor caterisirea, pentru ca cele slujite de adepții unei erezii (inițial botezați și hirotoniți ortodox), să fie nule, fără de ființă.

   Având vinovăția (de erezie sau păcate care opresc de la preoție) și caterisirea în Sobor/Sinod, atunci pierde harul preoției și devine conductor mort, adică Dumnezeu nu mai trece niciun har prin el.

 2. Subnota 61 la Canonul 28 Apostolic

  Dar s-ar nedumeri cineva, dacă hirotonia, Botezul, Sfinţirea (Apei), şi celelalte ce ar fi îndrăznit cei ce cu dreptate, şi pentru arătate vinuiri de sobor s-au caterisit, de au oare putere şi fiinţă, ori de sunt cu totul fără putere, şi neînfiinţate, şi ca cum nici cum s-ar fi făcut și pentru aceasta de trebuie a se face din început de preot necaterisiți? Se vede că după oarecare, sunt fără putere şi cu totul fără fiinţă, şi pentru aceasta este trebuinţă a se face din început, ca cum nu s-ar fi făcut cu totul mai înainte. Căci, dacă hirotoniile, şi alte Sfinţite săvârşiri, ce le-ar face afară de enorie vreun Episcop, sunt fără putere, după canon 13 al Antiohiei, cu cât mai mult lucrurile cele îndrăznite, a celui cu dreptul şi după lege caterisit sunt fără putere şi fără fiinţă? Iar de ar zice cineva că după Dumnezeiescul Hrisostom (Voroava a 2-a a Epistoliei a 2-a către Timotei şi 11 a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1). „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.” Am zis pentru lucrurile cele îndrăznite a celui cu dreptate şi pentru arătate păcate caterisit, cum că trebuie de al doilea a se face, ca cum ar fi înfiinţate, şi nu ar fi. Căci de ar fi aşa, trebuie ca acel caterisit, când se desvinovăţea, şi să se mai hirotonească de al doilea. Ci însă, după Canonul 56 al Cartaginei cel ce opreşte hirotonisirile cele de al doilea, acesta nu s-a hirotonisit de al doilea. Deci avea puterea preoţiei (deşi pe lucrare nu o avea din pricina caterisirii). Drept aceea şi lucrările cele de dânsul îndrăznite nu trebuie a le mai îndoi. Că cela ce cu dreptate s-a caterisit, şi dinlăuntru de sine-şi pentru nevrednicia sa, şi din afară de la sobor, a pierdut lucrarea preoţiei. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit, numai din afară, şi nu de la sine-şi s-a lipsit de a lucra. Şi poate a se asemăna, precum zic oarecare, cela ce cu dreptate s-a caterisit, ca un meşter, a căruia şi mâinile de sine-şi s-a zgârcit, şi nu pot să apuce, şi uneltele meşteşugului său i le-au luat. Drept aceea, şi mâinile, să zicem, de şi-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare adică a fi, ci cu adevărul nu este; atât pentru ciunţia lor, cât şi pentru lipsa uneltelor. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit se aseamănă cu meşterul, care mâinile îşi are sănătoase, nu are însă şi uneltele meşteşugului. Pentru aceea şi când i se vor da iarăşi, poate a le apuca şi meşteşugul a-şi lucra. Şi lucrul lui este cu adevărat lucru. Iar cel ce este ciunt, adică cel cu dreptate caterisit, nici mai-nainte de a i să da, nici după ce i se vor da uneltele, poate a le apuca, şi a face cu ele vreo ispravă. Iar de ar zice cineva că nu trebuie a se poftori hirotoniile şi Botezurile celui cu dreptul caterisit, căci Canonul opreşte îndoirile Botezului şi ale hirotoniilor, învaţă-se că opreşte cu adevărat, pe îndoirile Botezurilor celor adevărate, şi ale hirotoniilor asemenea, nu pe ale celor neadevărate, care sunt cele de cei cu dreptate caterisiţi făcute. Şi marele Vasilie însă în Canonul 3 zice, că diaconul cel odată caterisit, de ajuns are pe osânda caterisirii. Şi în scurt toţi clericii cei ce au păcătuit păcatul cel de moarte din treapta lor se pogoară zice în Canon 32 alsău, şi nu li se mai dă lor clerul şi preoţia. Iar dacă nu li se mai dă, arătat că şi Sfinţitele lucrări care le-ar face, se socotesc ca cum s-ar fi făcut şi de mireni, în locul cărora ei s-au aruncat. Iar Manuil Malaxos notarul (la tălmăcirea Canonului ce au făcut la anul 1565 la cap. 30) Patriarhul Constantinopolului a poruncit câţi s-au hirotonisit de Arhierei caterisiţi, de au ştiut caterisirea lor, să fie şi ei caterisiţi să nu se hirotonească de al doilea. Iar de nu a ştiut, să se hirotonisească de al doilea de Arhierei necaterisiţi. Şi Teodor Studitul zice, că preotul caterisit nici un lucru ieraticesc face, ci este lumesc (mirean) ca şi mai-nainte, şi Dar al Sfântului Duh nu are pentru că s-a luat de la el. Şi de va da vreunuia preoţia, acela nu este preot. Acestea aşa zicându-se, de mine se socotesc acestea zise a fi cu îndoială, şi ce să zic hotărâtor, nu ştiu. Fiindcă nici acesta de faţă Apostolesc, nici cel 4 al celui din Antiohia, zic ceva pentru acestea, care din amândouă, Sfinte lucruri, cutezându-se de către cei ce cu dreptul sunt caterisiţi, se socotesc ca cum nu ar fi, ca şi cele de către eretici, după cel 46 Apostolesc, sau ca cum ar fi. Iar mai ales şi mai cu deosebire, pentru că văd pe cel 6 al Soborului 4 Ecumenic că zice că nu are tărie hirotonia celui hirotonisit nehotărâtor nu ca una ce nu ar fi și nu s-ar fi făcut nici pentru că ar fi neînființate și ca cum nu ar fi Taine cele ce se vor lucra de dânsul;
  ci ca una ce rămâne nelucrătoare, şi nu se pune în lucrare şi în faptă, şi nu pentru alta, ci numai pentru necinstea şi ocara celui ce a hirotonisit.
  Şi fiindcă cele asemenea din cele asemenea se cuvine a se încheia şi a se judeca. Apoi şi cele neîntărite care le rânduieşte Canonul 13 al celui din Antiohia, se cuvine a se înţelege şi a se lua precum Soborul 4 le-a înţeles şi le-a primit, şi nu precum cei mai de sus le-au înţeles şi le-au luat. Vezi însă şi în tomul 2 al practicalelor Sinoadelor foaia 993 că s-au adunat întreg Sobor în Constantinopol în zilele împăratului Ioann Comnino, şi al Patriarhului Mihail Oxitul în anul 1143. Care sobor prihăneşte pe Leontie, pentru că a botezat de al doilea pe cel botezat de un ierarh caterisit pentru vinovăţii arătate, fiindcă a socotit că nu este deplinit Botezul cel făcut de iereu caterisit. Ci şi Iosif Vrienie în epistolia cea către Nikita zice, că sunt Sfinte şi deplinite cele îndrăznite de către cei caterisiţi. Însă şi aceasta o mărturiseşte şi înţeleptul Evghenie Vulgarul în cercetările cele criticale ale gramaticii lui Neofit, aducând ajutător pe Nicolae Cabasila.

 3. Notă la Canonul 3 Apostolic:

  „Trebuie să ştim că certările ce le poruncesc canoanele acestea: să caterisească, să se afurisească, şi să se anatematisească, acestea după meşteşugul gramaticii a treia persoană care nu este de faţă, la care spre a se da porunca aceasta de nevoie trebuie a fi a doua persoană, o tâlcuiesc mai bine. Canoanele poruncesc soborului episcopilor celor vii să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, când calcă canoanele. Însă dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatematisiţi. Învinovăţiţi însă sunt, aici spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar acolo spre dumezeiasca osândă. Precum şi când un împărat va porunci slugii sale să bată pe un altul care i-a greşit, dacă sluga cea poruncită nu va lucra porunca împăratului, acela ce a greşit împăratului a rămas nebătut, învinovăţit însă spre bătaie. Drept aceea tare greşesc cei fără minte care zic cum că în vremurile acestea toţi cei sfinţiţi care în afară de canoane s-au hirotonit, sunt cu lucrarea caterisiţi. De cei sfinţi, prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită, fără mijlocire şi mai înainte de judecată, nelucrând de sineşi. Însuşi dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sineşi cu al 46-lea canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit oricare episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut acesta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*