Dacă Hristos nu este mărturisit corect, atunci comuniunea cu El şi cu cei care Îl mărturisesc în mod ortodox devine imposibilă

Sfântul Maxim Mărtirisitorul
„Dacă Hristos nu este mărturisit corect, atunci comuniunea cu El şi cu cei care Îl mărturisesc în mod ortodox devine imposibilă, căci cel care nu Îl mărturiseşte pe Hristos în mod corect, adică în conformitate cu Tradiţia, se plasează în afara Lui. Acela care nu primeşte pe Apostoli, pe Prooroci şi pe Învăţători, ci nesocoteşte expresiile şi glasurile lor, acela dispreţuieşte pe Hristos Însuşi.

Arhiepiscopul Averchie Taușev, care a vorbit foarte mult despre Apostazia din vremurile de pe urmă:
„Trebuie să purcedem la o respingere hotărâtă a ecumenismului și nu trebuie să avem nicio comuniune cu adepții lui. Calea noastră nu este și a lor. Trebuie să spunem acest lucru cu hotărâre și să îl arătăm prin faptele noastre. Vine spre noi o epocă a adevăratei mărturisiri de credință, e epocă în care probabil vom rămâne singuri și prigoniți.

Sfântul Simeon al Tesalonicului:

Ce înseamnă : “[Cred] întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.”

Marea apostazie a vremurilor noastre

ÎPS Averchie Taușev: Trei niveluri ale apostaziei

Despre lupta cu ecumenismul în prezent, cîteva conferințe și cine sunt cei care vor să rămână ortodocși în aceste vremuri din urmă

 

Ucenicul Cuviosului Paisie Aghioritul, primul semnatar al Scrisorii Părinților Athoniți împotriva ecumenismului

Scrisoare deschisă a Părinților Aghioriți către Chinotita Sfântului Munte Athos privind abaterile de la Ortodoxie ale sinodului panortodox din Creta – 20.06.2016