„Noi nu-l pomenim” …pe trădătorul patriarh Bartolomeu, nici pe alți ecumeniști!

Representatives of other religions gather around Pope Benedict XVI as he prays at the tomb of Francis of Assisi in the crypt of the basilica that bears his name in Assisi, Italy, Oct. 27. The pope visited the tomb at the end of the interfaith meeting for peace. Pictured second from left, kneeling in front, is Anglican Archbishop Rowan Williams of Canterbury. Third from right, standing, is Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople. (CNS photo) (Oct. 27, 2011) See ASSISI-POPE (UPDATED) Oct. 27, 2011.

Mărturie despre părintele Dionisie Ignat de la Colciu

”Când au mers tinerii la Vatoped, Efrem egumenul și cu Iosif, printr-o poruncă de la Constantinopol, pentru că pr. Dionisie avea un nume bun, i-a spus ca din momentul acela să-l pomenească pe Patriarh. Adică au găsit un moment potrivit, și de atunci pomenesc. Pe timpul p. Dionisie, l-a chemat la mănăstire și a început să-i spună și starețul Efrem, ca să nu se scandalizeze părinții, să avem pace aici… să începeți să-l pomeniți pe Patriarh. Și i-a zis pr. Dionisie: am frații acolo, o să discut cu ei și o să vă anunț. Nu a spus ca o să-l pomenească. Și i-a zis părintelui Ioan Șova, părinte uite mi-a zis mănăstirea să-l pomenim pe Patriarh, și îl intreabă: părinte ce spui? – ”Nuuu,bree!”

A plecat în altă zi la mănăstire și îi zice: ”să-ți spun despre asta, ce m-ai întrebat! (Și Efrem era bucuros, că o să-i spună da!) Am gândit și am analizat despre asta, cu pomenirea…!” Și scoate din buzunar cheia mare de la Chilie, și îi zice: ia cheile, noi nu-l pomenim! Și Efrem zice: nuu, Gheronda, stai liniștit, lasă…!” .

Citiți mai mult pe: https://www.apologeticum.ro/2016/12/parintele-dionisie-ignat-despre-ecumenisti-la-slujbele-acestor-arhierei-numai-pentru-rugaciunile-credinciosilor-mai-vine-duhul-sfant-la-epicleza/

 

Mărturie despre Gheon Iosif Isihastul: nciciodată nu l-a pomenit pe patriarhul ecumenist

„Atunci când Gheron Iosif Isihastul a vrut să scrie în monahologhiu – este acea carte care o are fiecare mănăstire de la întemeierea ei și în care sunt trecuți absolut toți viețuitori care au trecut prin acea mănăstire indiferent cât timp au stat. Deci pentru fiecare mănăstire chiar dacă are 1000 de ani de la începutul ei și până astăzi se știu absolut toți și nominal și cu notițele de rigoare despre fiecare toți cei care au trecut prin acea mănăstire – atunci i-au cerut părintelui că trebuie să pomenească. Cu toate acestea Geron Iosif niciodată nu a pomenit. Și pe cei care spun că a avut această vedenie noi îi întrebăm: Toate zecile de ani de dinainte, atâția ani cât a stat în asceză în munte și a avut atâtea vedenii și descoperiri – au fost minciună? Nu a avut harul lui Dumnezeu? Cum se pot întîmpla acestea? Mai spun și altceva : că i s-a descoperit lui Gheron Iosif că cei ce nu pomenesc nu au harul ca cei ce pomenesc. Și cum este posibil să aibă atâtea vedenii Gheron Iosif pentru că toate vedeniile și descoperiri câte a avut, le-a avut în timp ce nu pomenea. Să ne dovedească asta. Folosesc minciuni ca să introducă „Potirul comun”. Să ne răspundă dar cei care susțin acestea, dând exemplu un singur Canon, numai unul, în care să se vorbească de Potirul comun, și noi iarăși vom înceta cu toate și vom începe pomenirea. Toate Canoanele vorbesc doar de împreună rugăciune. Linia roșie este împreună rugăciunea. De ce? Pentru că prin acest mijloc mărturisim credința noastră, astfel credința noatră este împreună cu cel cu care ne rugăm. Ce spun canoanele despre cei cu care împreună ne rugăm? Cel care se roagă împreună cu ereticul să se afurisească. De ce ? Pentru că s-a afurisit pe sine singur. Pentru că el însuși mărturisește despre el că eu am adică aceiași rugăciune cu cel cu care împreună mă rog. Cu ereticul, cu cel de altă credință, cu satanistul. Asta este împreună-rugăciune. Unde este Potirul comun despre care ei vorbesc? Toate acestea le spun pentru că nu pot să întrerupă comuniunea și din păcate fac o mai mare ispită în Biserică.”

Citiți mai mult: https://ortodoxlogos.ro/2020/02/20/intreruperea-pomenirii-ierarhilor-ecumenisti-la-sfintele-slujbe-de-cand-e-ecumenismul-propovaduit-cu-capul-desoperit-in-biserica/

 

Să spunem și noi nu trădătorilor ecumeniști!

Să urmăm cu toții Sfinților Părinți, prin mărturisirea credinței și nevoință:

 

Sfântul Grigorie, din cauza cugetelor eretice ale Patriarhului Ioannis Kalekas, a întrerupt pomenirea acestuia

Dacă Hristos nu este mărturisit corect, atunci comuniunea cu El şi cu cei care Îl mărturisesc în mod ortodox devine imposibilă

 

Un ortodox se recunoaște după fapte, mărturia Sfântului Simeon Noul Teolog:

„Deci de unde vor înțelege aceștia că sunt înscriși împreună cu cei de care s-a vorbit și de unde îi vor recunoaște cu exactitate pe aceștia cei care-i caută? După ceea ce a învățat Domnul zicând astfel: „Iar celor ce cred le vor urma aceste semneîn Numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi” — ceea ce este învățătura de Dumnezeu insuflată și folositoare a Cuvântului —, „șerpi vor lua, și chiar băutură de moarte de vor bea, nu-i va vătăma” [Mc 16, 17—18]; și iarăși: „Oile Mele ascultă glasul Meu” [In 10, 27]; și iarăși: „După roadele lor îi veți cunoaște” [Mt 7, 16]. După care roade? După cele a căror mulțime o enumeră Pavel zicând: „Iar roada Duhului e iubireapaceamărinimiabunătatea, credințablândețeaînfrânarea” [Ga 5, 22], și împreună cu ele: milostivireaiubirea de frațimilostenia și cele ce urmează acestora; la care se adaugă: „Cuvântul înțelepciunii, cuvântul cunoașterii, darurile minunilor și celelate multe pe care le lucrează unul și același Duh împărțind fiecăruia dupa cum vrea El” [1 Co 12, 8—11]. Deci cei ce au ajuns la împărtășirea acestor harisme — fie a tuturor, fie în parte după cum le era de folos — s-au înscris în corul apostolilor, iar cei ce ajung așa și acum sunt înscriși tot acolo…Dar unii ca aceștia se recunosc nu numai după acestea, ci și din purtarea vieții lor.”

– [Sfântul] Simeon Noul Teolog. Imne,Epistole și Capitole Scrieri III, edit. DEISIS- Sibiu 2001

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*