Important

Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul dragostei și al păcii. Cum a sfârșit diaconul Evagrie, care nu a vrut să îl ierte pe Sfântul Tit din Pecersca. Să luăm aminte și să ne împăcăm unii cu alții

Cum se descoperă mînia lui Dumnezeu din cer asupra păgînătăţii oamenilor, asemenea şi pacea lui Dumnezeu, care covîrşeşte toată mintea, păzeşte inima şi înţelegerea, adică trupul şi sufletul omului celui ce caută pacea. Aceasta ne-a […]