Editorial

Înșelarea cea mare

Cine nu a auzit de părintele Efrem Filotheitul? Iată, a avut loc parastasul lui de 40 de zile. Elementele de luat aminte sunt: a) oamenii s-au închinat portretului său, pus în mijlocul bisericii, ca unei icoane; b) a […]

Editorial

Mântuirea stă întru mult sfat…

“Batjocoreşte pe cetăţeni cel lipsit de minte; iar bărbatul înţelept linişte aduce. Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse. Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă […]