Mântuirea stă întru mult sfat…

“Batjocoreşte pe cetăţeni cel lipsit de minte; iar bărbatul înţelept linişte aduce. Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse. Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor.” (Pildele lui Solomon, Cap. 11, vers. 11-14)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*