Sfântul Grigorie Palama despre Taina Crucii și taina fărădelegii

Atunci când punem început bun vieții noastre prin pocăinţă, nu mai suntem căzuți în abisul cel mai de jos al deznădejdii, ci avem nădejde și ne bucurăm de Vestea cea Bună a mântuirii care a venit prin întruparea Lui Hristos.

“Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu” (Ps. 67, 34)

 

“Când încă nu apăruse omul păcatului, fiul nelegiuirii, vreau să spun antihristul, a zis Teologul cel iubit de Hristos: „Şi acum, iubiţilor, este antihrist” [I Ioan 2:18]. Tot astfel şi Crucea se află la cei de mai dinainte de noi, chiar dacă fără să se vădească aievea şi deplin. Căci marele Pavel ne-a învăţat pe noi, în chip destul de limpede, cum se află în noi antihristul chiar înainte de a se ivi, căci el spune: „… taina fărădelegii se şi lucrează în noi” [II Tesaloniceni 2, 7]. Tot astfel şi Crucea lui Hristos, chiar pe când nu se arătase ca atare, se găsea totuşi în strămoşii noştri; căci încă de pe atunci taina ei se lucra într-înşii.

Şi ca să-i las acum pe Abel şi pe Set şi pe Enos şi pe Enoh, dar şi pe Noe, adică pe toţi cei ce până la Noe, sau puţin după el, au bineplăcut lui Dumnezeu, voi începe cu Avraam, care s-a făcut părinte al multor neamuri – al iudeilor după trup, al nostru după credinţă. Dar ca să încep cu acest tată al nostru după duh şi cu bunul lui început şi cu prima lui dumnezeiască chemare, ce cuvinte i-a grăit acestuia Dumnezeu mai întâi? „Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău, şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu” [Facerea 12:1], Aceste cuvinte poartă în ele taina Crucii; şi această taină fă­ră înconjur a arătat-o Pavel, care, lăudându-se întru Crucea lui Hristos, zice: „… lumea este răstignită pentru mine…” [Galateni 6:14]. Pentru cel ce fuge din patria sa şi din lume fără să se mai întoarcă, patria şi lumea cărnii sunt ucise şi desfiinţate: iată, aceasta este Crucea!” (Sursa: Sfântul Grigorie Palama, Omilii, volumul I, traducere din limba greacă de Dr. Constantin Daniel, revăzută de Laura Pătraşcu şi stilizată de Răzvan Condrescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000, pp. 143-166 via: https://www.pemptousia.ro/2012/09/omilie-la-cinstita-si-de-viata-facatoare-cruce/)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*