Hristos nu-ţi cere socoteală pentru ce-ai fost înainte, ci pentru ce ai făcut după ce ți-a șters totul și te-a iertat

 

“Dacă avem mare grijă de sufletul nostru, putem fi nou-luminaţi şi după zece ani. Dacă păstrăm tinereţea pe care ne-a dat-o botezul. Nu timpul arată pe cel nou-luminat, ci viaţa cea curată.”

 

Hristos îţi spune: “Eu te primesc, te scap de robie! Te fac liber şi te duc la lupte!” Ai văzut iubirea de oameni a Celui Ce stă în fruntea luptelor? Nu-ţi cere socoteală pentru ce-ai fost înainte, ci pentru ceea ce eşti după aceea! Când erai rob, aveai mulţime de acuzatori: conştiinţa, păcatele, demonii toţi.

 

“Nimeni dintre aceia, îţi spune Hristos, nu M-a pornit împotriva ta, nici nu te-am socotit nevrednic de luptele Mele! Te-am primit la lupte nu pentru vrednicia ta, ci pentru bunătatea Mea! Rămâi dar în arenă, luptă, de-ar fi să alergi, să te lupţi cu pumnii sau să te iei la trântă. Luptă în văzul tuturora; nu lupta de mântuială, nici la întâmplare!”

 

Ascultă ce a făcut Pavel: îndată ce-a ieşit din ape, îndată după botez, Pavel a luptat, a predicat că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Din cea dintâi zi a închis gura iudeilor .

 

Spui că nu poţi să predici, că n-ai cuvânt de învăţătură? Învaţă prin faptele şi vieţuirea ta, cu lumina faptelor! Aşa să lumineze, spune Hristos, lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel ceresc!

 

Spui că nu poţi astupa gura iudeilor prin cuvânt? Fă-i cu viaţa ta să-şi închidă gura! Fă-i şi pe păgâni să se tulbure prin schimbarea ta! Când vor vedea că tu, cel de mai înainte, desfrânatul, răul, trândavul, stricatul, te-ai schimbat deodată şi, o dată cu schimbarea cea din har, arăţi că ţi-ai schimbat şi viaţa, nu vor rămâne oare uimiţi iudeii şi păgânii, nu se vor întreba şi ei cum se întrebau iudeii despre orb: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?… Unii ziceau: EI este. Alţii ziceau: Nu…  ? Cuvintele acestea sunt cuvinte de oameni uimiţi, care se îndoiesc de ceea ce ştiu, care nu-s statornici în ei înşişi, care nu dau crezare cugetului lor şi nici ochilor lor.

 

Acela a lepădat orbirea trupească, tu ai lepădat orbirea sufletească.

Acela a văzut soarele acesta, tu uită-te la Soarele dreptăţii. Ai cunoscut pe Stăpânul. Fă dar fapte vrednice de cunoaşterea aceasta, ca să dobândeşti şi împărăţia cerurilor, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care şi cu Care Tatălui slavă, cinste, putere, împreună cu Sfântul şi de viaţă făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

 

Din
OMILII LA SARACUL LAZAR. DESPRE SOARTA SI PROVIDENTA.  DESPRE RUGACIUNE. DESPRE VIETUREA DUPA DUMNEZEU
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE AL BOR
2005


Omilie împotriva celor care n-au venit la biserică
(La începutul Faptelor Apostolilor – I)

Sursa: ioanguradeaur.ro/430/la-inceputul-faptelor-apostolilor-i/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*