De când cei ce dețineau scaunele Apostolilor s-au arătat trupești și iubitori de plăcere și de slavă și au înclinat spre erezii, harul dumnezeiesc i-a părăsit și această autoritate a fost luată de la ei…

Doamne ajută!

Bunul Dumnezeu să ne ajute să facem pocăință asemeni ninivitenilor și să rămânem statornici pe calea nevoințelor pentru ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne dea putere să Îl mărturisim.

Astăzi trecem prin încercări cumplite, suntem mai păcătoși și decât poporul iudeu care treversa pustia după ieșrea din țara Egiptului.

Să fugim de slava deșartă și de felurite ambiții. Să nu spunem că un păcat mic e lipsit de importanță, orice păcat al nostru Îl îndurerează pe Dumnezeu și ne desparte de El… iar noi nu contenim să ne îndreptățim în cele rele! Cine apără păcatul schimbă însăși Evanghelia și înclină spre erezie… Fără credință dreaptă și viață dreaptă nu ne putem numi mântui, avem nevoie de amândouă.

Un cuvânt ortodox de la Sfântul Simeon Noul Teolog:

„Dar, cum am spus, o dată cu trecerea timpului, cei vrednici s-au amestecat cu cei nevrednici și au fost acoperiți de mulțime, unul ambiționând să aibă înaintea altuia prezidarea [adunărilor bisericești] fățărnicind ipocrit virtutea. Căci de când cei ce dețineau scaunele Apostolilor s-au arătat trupești și iubitori de plăcere și de slavă și au înclinat spre ereziiharul dumnezeiesc i-a părăsit și această autoritate a fost luată de la ei. De aceea, lăsând ei și toate celelalte pe care trebuie să le aibă cei ce slujesc celor sfinte, li s-a cerut numai să fie ortodocși. Dar eu cred că nu erau nici măcar aceasta; căci ortodox e nu numai cel ce nu introduce dogme noi în Biserica lui Dumnezeu,ci și cei ce și-au agonisit o viață în acord cu cuvântul drept [al învățăturii].”

[Sfântul] Simeon Noul Teolog Viața și epoca Scrieri IV, edit. DEISIS-Sibiu 2006

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*