Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Nu vă rugați nici cu cei ce se roagă cu ei, adică ecumeniștii. Sfinții fugeau de împărtășirea cu ereticii și o osândeau pe față. Împreună rugăciunea și împărtășirea cu ereticii duc la întunecare. Comuniunea cu ereticii este pierzătoare de suflet.

 

Din viața Sfintei Golinduhia prăznuită pe 13 iulie:

Sfînta Muceniţă Maria-Golinduhia s-a dus în hotarele stăpînirii greceşti, la Chirchesia şi la Daria, apoi s-a dus la Ierusalim, unde s-a închinat făcătorului de viaţă lemn al cinstitei Cruci a Domnului şi la Mormîntul Lui şi la celelalte locuri sfinte. Apoi, ea a mers într-o mînăstire oarecare, unde pătrunsese eresul răucredinciosului Sever, care mărturisea că dumnezeirea a fost pătimitoare, adăugînd la rugăciunea “Sfinte Dumnezeule” aceste cuvinte: “Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, “Cel ce Te-ai răstignit pentru noi”, miluieşte-ne pe noi”; ca şi cum Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh ar fi pătimit pe Cruce. Deci, sfînta s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i descopere ei despre severiani. Oare se cade ei a se apropia de împărtăşirea lor sau nu? Deci, ea a văzut pe un înger ţinînd două pahare, unul plin de întuneric şi altul plin de lumină. Prin aceasta i se arăta ei că paharul cel cu întuneric este ereticeasca credinţă, iar cel cu lumină este al sfintei Biserici soborniceşti. Drept aceea, sfînta s-a mîhnit de ereticeasca învăţătură şi degrabă s-a dus de acolo.
Pentru cei ce zic că erezia ecumenistă nu este vădită, iată că a avut loc chiar și potirul comun cu ereticii:
Arhim. Ieronim Cretu a slujit şi s-a împărtăşit alături de eretici în Patmos în 2009, oferind Împărtăşania celor de alte confesiuni.

Sfinții Părinți la Sfintele Sinoade au statornicit că împreună – rugăciunea și împărtășirea cu ereticii sunt interzise ortodocșilor.

De ce nu trebuie ca creştinii ortodocşi să se roage împreună cu cei de alte credinţe:

– Pentru că Mîntuitorul Însuşi S-a rugat numai cu cei ce credeau drept întru El şi Îl urmau (ucenicii). Mîntuitorul spune samarinencei: „Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim”, şi „adevăraţii închinători se vor închina Tatălui cu Duhul şi Adevărul” (Ioan 4:22-23), căci închinarea primită de Tatăl este cea care vine de la cei botezaţi ortodox întru Tatăl, Fiul-Adevărul şi Duhul Sfînt

– Pentru că Sfinţii Apostoli au poruncit prin canoane a nu face aceasta:

CANON 10 Dacă cineva s-ar ruga împreună cu cel scos de la împărtăşire fie şi în casă, să se afurisească. [Apostol: 11, 12; Antioh: 2; Cart: 9]

CANON 11 Dacă cineva cleric fiind, împreună s-ar ruga cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.

CANON 45 Episcopul sau preotul sau diaconul, rugându-se împreună cu ereticii, să se afurisească; iar de le-a dat lor voie a lucra ceva ca unor clerici, să se caterisească. [Apostol: 65; Sobor 3: 2, 4; Laodic: 6, 9, 32, 33, 34, 37; Timo: 9]

CANON 46 Episcopul sau preotul care ar primi botez sau jertfă eretică poruncim a se caterisi. „Că ce împreună-glăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul?” [Apost: 47, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6, 15]

CANON 65 Dacă vreun cleric sau mirean va intra în sinagoga iudeilor sau în altarul ereticilor spre a se ruga să se caterisească şi să se afurisească. [Apost: 7, 45, 71; Sobor 6: 11; Ant: 1; Lao: 6, 32, 33, 37, 38]

CANON 71 Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor în sărbătorile lor, sau ar aprinde lumânări, să se afurisească. [Apost: 7, 65, 70; Sobor 6: 11; Ant: 1; Laod: 29, 37, 38; Cart: 59, 82, 123]

– Pentru că toţi Sfinţii Părinţi de două mii de ani au păstrat prin canoane această interdicţie poruncită de Sfînta Scriptură;

– Pentru că prin rugăciunea împreună cu ereticii, ortodocşii pierd harul şi Îl supără pe Dumnezeu;

– Pentru că prin rugăciunea împreună cu ereticii, ereticii nu sunt ajutaţi prin căderea din har a ortodocşilor (cum ar putea fi?!), ci prin rugăciunea ortodocşilor pentru ei, aşa cum este poruncit, nu împreună cu ei.

Citiți și:

Întreruperea pomenirii ierarhilor ecumeniști la Sfintele Slujbe. De când e ecumenismul propovăduit cu capul desoperit în Biserică?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*