Să nu ne fie frică să cunoaștem adevărul… Părinții aghioriți ortodocși au adus vestea cea bună, a întreruperii comuniunii cu erezia, pe pământ românesc!

Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți să cunoască adevărul.

Părinții athoniți: Părintele Sava Lavriotul, Părintele Hariton, Părintele Alipie, Părintele Evghenie și ceilalți părinți aghioriți de un cuget cu ei au adus vestea cea bună a îngrădirii de erezie pe pământ românesc!

Va avea loc următoarea sinaxă a clericilor și monahilor care au întrerupt comuniunea cu ierarhii ecumeniști. Să ne rugăm ca Dumnezeu să îi lumineze pe toți cei care Îl caută cu sinceritate!

Părintelui Ciprian Staicu îi este teamă să se confrunte cu adevărul. Din păcate, pretinde că a reușit să influențeze în rău, către ereziile sale și către schismă și pe alții, făcând astfel voia celui rău, după cum se vede și din comportamentul Părintelui Ciprian (Părintele Ciprian spune foarte multe minciuni, a se vedea argumentele patristice aduse de Gheron Sava în acest transcript: https://ortodoxlogos.ro/wp-content/uploads/2021/08/Părinții-ortodocși-din-Sfântul-Munte-Athos-au-întrerupt-comuniunea-cu-Părintele-Ciprian-Staicu.doc.pdf ). Când Gheron Sava va veni în România, se vor discuta probleme de credință și probleme pastorale întâmpinate de clericii, monahii și laicii ortodocși, având argumente din învățătura Sfintelor Sinoade Ecumenice.

 

Din conferințele părinților athoniți care mărturisesc ortodox:

 

Mărturisirea din 1991 a Starețului Sava Capsaliotul (a fost Starețul Părintelui Alipie):

Scrisoarea Stareţului Sava Capsaliotul scrisă în anul 1991 – Despre necesitatea întreruperii pomenirii patriarhilor care propovăduiesc erezia

 

Mărturisirea împotriva ereziei ecumeniste a ajuns în România cu ajutorul părinților ortodocși din Sfântul Munte Athos.

În România, Părintele Cristian Călugăru a pus în lucrare învățătura Sfinților Părinți de la Sfintele Sinoade Ecumenice și a întrerupt pomeniea ierarhului său ecumenist încă din anul 2008. Din păcate, mărturisirea de credință a Părintelui Cristian Călugăru nu a fost cunoscută decât de o mână de oameni, la acea vreme, iar Părintele Cristian Călugăru a suferit multe lipsuri, în taină, punându-și nădejdea în biruința Mântuitorului Hristos.

Bucuria mărturisirii Ortodoxiei: Părintele Cristian Călugăru s-a îngrădit de erezia ecumenistă încă din anul 2008, aplicând Canonul 15, I-II Constantinopol

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*