Cărţile despre Otroc Veaceslav conţin foarte multe erezii şi confuzii.

În trecut am făcut trimiteri la acest articol despre evlavia pietistă:

Pietismul, o contrafacere a credinţei

Oricine are conștiință ortodoxă, oricine a citit cât de puțin scrierile Sfinților Părinți, își dă seama dintr-o privire că în cazul fenomenul “Îngerul rus – Otroc Veaceslav” este vorba de înșelare. Nenumărate persoane, însă, copleșite de manifestările pietiste ale acestui veac, abordează o logică total anti-patristică, dovedind că nu au habar de învățătura ortodoxă cu privire la Sfințenie, afirmând în mod eronat: “a fost un copil, nu avea cum să greșească, deci este sfânt”. Le răspundem că nu am întâlnit la Sfinții Părinți o astfel de învățătură. Dumnezeu să-l ierte pe tânărul Veaceslav, Dumnezeu este Judecătorul tuturora și judecă drept.

În același timp, subliniem că datoria fiecărui ortodox este să deosebească întunericul de lumină, să împiedice rătăcirea altora mărturisind adevărul și osândind învățăturile mincinoase, smintitoare, eretice.

Cărțile și materialele video despre Otroc Veaceslav conțin un “amalgam de erezii”, un amestec de erezii antice, superstiții, ficțiune cosmică modernă și basme din folclorul slav.

Este și părerea unor părinți ruși antiecumeniști (Bunul Dumnezeu să – i lumineze pentru a duce până la capăt lupta pentru ortodoxie, întreruperea comuniunii cu ereticii, fără alte înșelări).

1. Părinți ruși despre Otrok Veaceslav

Stareţul Rafail Berestov: “Cărţile despre acest otroc conţin foarte multe erezii şi confuzii.”

Părintele Dimitrie îl citează pe sf. Ignatie Briancianinov cu lucrarea sa “Despre înşelare”:

“Oamenii, îmbătați cu părere de sine, cu nădăjduirea în sine, cu neștiința lor, năzuiesc cu nechibzuință, fără prevedere, cu îndrăzneală, spre tot ce e miraculos, nu se dau în lături să fie părtași la săvârșirea de minuni, se aruncă să facă asta fără a sta câtuși de puțin pe gânduri.”

Preotul Victor Kuznetov ne povesteste despre ceea ce a discutat cu staretul Chiril Pavlov despre cartile scrise despre otroc. Cu toate ca “baiatul e bun”, dar parintele Chiril a refuzat sa distribuie cartile despre otroc.

Preluate din articolul: Preoţi despre fenomenul otroc Veaceslav: “Recomandăm mamei sale mai bine să se roage pentru fiul ei” https://www.aparatorul.md/preoti-despre-fenomenul-otroc-veaceslav-recomandam-mamei-sale-mai-bine-sa-se-roage-pentru-fiul-ei

2. Afirmații eretice asociate cu Otrok Veaceslav

Este scris în Decalog: “Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert”, iar în acest copilaș s-a sălășluit mândria, îndrăznind să îl batjocorească pe Dumnezeu cel adevărat prin ereziile inventate de mintea sa. Responsabilitatea o are în mare parte mama sa, care i-a încurajat imaginația, care este punte pentru demoni. “Imaginatia este puntea dracilor catre minte si apoi catre suflet” (Sfântul Serafim de Sarov).

Iată câteva exemple de afirmații care Îl hulesc pe Dumnezeu, sugerând că vietățile create de Dumnezeu și îngerii căzuți (diavolii) sunt atotputernici, asemenea lui Dumnezeu. Numai diavolul a putut insufla asemenea gânduri bietului copilaș care s-a încrezut în mintea sa, în urma lecturilor și filmelor științifico-fantastice vizionate. Un copil cu frica lui Dumnezeu ar urma exemplul smerit al Maicii Domnului în deplină ascultare de Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, nu ar îndrăzni să se joace cu dogmele, nu ar îndrăzni să inventeze erezii și minciuni la adresa lui Dumnezeu pentru a satisface cerințele lumii moderne însetate de senzațional.

“Păsările participă la crearea timpului.”

“Omorând păsări, scurtăm timpul, apropiem sfârşitul.”

“Nu trebuie privită luna, deoarece acolo sunt foarte mulţi demoni, pe care oamenii îi consideră extratereştri.”

“Oamenii vor fi răpiţi de OZN-uri, li se vor lua bucăţi de piele care vor fi multiplicate, astfel încât extratereştrii îmbrăcaţi în această piele vor avea înfăţişare de om.”

“Extratereștri pot face din om diamant.”

“Dacă experimentul va reuşi şi omul va fi compresat împreună cu sufletul său, vor obţine un diamant foarte bun, o sursă inepuizabilă de energie.”

“Demonii pot zbura liniştiţi în aceste OZN-uri, având combustibil sufletul omului…”

Mai multe erezii și imaginație senzațională puteți găsi singuri aici, le-am selectat pe cele mai reprezentative.

http://carticrestinemihai.blogspot.com/2016/01/otroc-veaceslav-ingerul-rus.html?m=1

3. Concluzia departamentului misionar al Episcopiei de Celiabinsk despre venerarea tânărului Veaceslav Krașeninikov și activitățile grupului religios condus de Valentina Krașeninikova și L. N. Emelyanova

traducere din limba rusă:

 

Pe 20 octombrie 2007 printr-un ordin al ierarhiei eparhiei Celiabinsk din Biserica Ortodoxă Rusă, la Departamentul Misionar Eparhial a fost formată o comisie de experți pentru a studia activitatea unei grupări religioase care s-a dezvoltat în jurul Valentinei Afanasievna Krașeninikova – mama elevului Veaceslav Sergheevici Krașeninikov din Cebarkul, gruparea considerându-l trimis al lui Dumnezeu, sfânt vindecator, binecuvântat și martir, un mijlocitor la rugăciune înaintea Domnului în cele din urmă. Sarcina comisiei a fost să colecteze și să studieze materialele disponibile cu privire la viața și activitățile lui V. Krașeninikov și, în baza lor, în concordanță cu experiența sinodală a Bisericii Ortodoxe, să emită o judecată asupra propunerii de canonizare a lui Veaceslav Krașeninikov ca sfânt al lui Dumnezeu.

Comisia a examinat următoarele materiale:

 

 1. Înregistrarea audio a unei conversații cu V. A. Krașeninikova, publicată pe un CD în 2007;
 2. Cartea V. A. Krașeninikova “Trimis de Dumnezeu” (Celiabinsk, 2007);
 3. Cartea L.N. Emelianova “Dumnezeu vorbește alesului Său …” (Velikie Luki, 2006)
 4. precum și diverse materiale publicate pe site-uri de Internet.

 

Ca și cadru metodologic imediat a fost adoptat raportul Comisiei „Canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă Rusă“, realizat de Înaltpreasfințitul Juvenal, Mitropolit de Krutița și Kolomna în 2004.

Se precizează că “Biserica îi numește Sfinți pe  acei oameni care, după ce s-au curățit de păcat, au dobândit Duhul Sfânt și au manifestat puterea Lui în lumea noastră. Sfinții, ca cei ce au plăcut lui Dumnezeu, au fost dezvăluiți Bisericii în mod autentic, iar mântuirea lor (adică intrarea în Împărăția Cerurilor) a fost descoperită acum, înainte de Judecata de Apoi, fiind proslăviți”.

Acest raport reamintește trei trăsături principale care, conform mărturiei Patriarhului Nectarie din Constantinopol, din secolul al XVII- lea, a recunoscut condițiile necesare pentru prezența adevăratei sfințenii:

 

 • Ortodoxia impecabilă;
 • realizarea tuturor virtuților, urmată de mărturisirea de credință, chiar și cu prețul vieții;
 • manifestarea lui Dumnezeu prin semne și minuni supranaturale.

 

Comisia a stabilit următoarele:

S-a format o grupare religioasă formată din oameni uniți în jurul VA Krasheninnikova, grupare care îl venerează pe fiul ei – Veaceslav S. Krasheninnikov (1982 – 1993), care a murit în adolescență în urma unei „boli necunoscute“, conform relatărilor mamei sale și a fost îngropat în cimitirul din Cebarkul.

Băiatul, după memoriile publicate despre el, provenea dintr-o familie ortodoxă practicantă, avea o înfățișare angelică, era neobișnuit de amabil, ascultător, inteligent, inimos; în afară de aceasta, de la începutul copilăriei a fost distins prin cunoștințe și abilități supraumane: el a profețit, a fost capabil să diagnosticheze și să trateze diferite boli. Această ultimă circumstanță a provocat o atenție sporită din partea primilor conaționali – rezidenți ai Cebarkul și Mias și apoi a numeroși vizitatori. Potrivit mărturiei rudelor sale, băiatul a fost dus de două ori la Lavra Sfintei Treimi a Sfântului Serghie, unde a purtat discuții lungi cu bătrânul Naum și unde darul său vindecător a fost certificat drept “de la Dumnezeu”. După moartea lui V. Krașeninnikov, un cult religios începe să se formeze în jurul lui: mormântul său în cimitirul Cebarkul este înconjurat de închinători, i se face o icoană și un acatist, în care decedatul este denumit în mod direct “Mare Mucenic”; Reprezentanții grupului religios condus de V. A. Krașeninnikova mărturisesc numeroasele vindecări și alte ajutoare primate în urma rugăciunii către “tânărul Veaceslav al Uralilor și Siberiei” și, de asemenea, se fac referiri la apariția sa în înfățișarea angelică.

Aceasta este imaginea “de sfânt” a lui Veaceslav Krasheninnikov, impusă asupra conștiinței publice de către grupul V. A. Krașeninnikova.

Biserica Ortodoxă a fost mereu foarte precaută în legătură cu astfel de fenomene: în primul rând, pentru că ține cont de avertismentul Mântuitorului despre vremurile din urmă și despre apariția unor hristoși mincinoși și a unor profeți mincinoși, meniți “să amăgească, dacă este cu putință, și pe cei aleși” (Matei 24:24); în al doilea rând, deoarece este considerat purtător al darurilor Duhului Sfânt un copil – daruri pe care le dobândise, după cum mărturisesc rudele, chiar din leagăn. (2, p. 7).

O analiză riguroasă a declarațiilor băiatului decedat pune la îndoială impecabilitatea Ortodoxiei sale, așa cum spune Sf. Nectarie din Constantinopol.

Este necesar să se abordeze o atitudine rezervată, din moment ce comisia de experți nu este capabilă să stabilească care declarații ale lui V. Krașeninnikov îi aparțin într-adevăr și care sunt inserții ulterioare – pentru că nu a fost lăsată nici o dovadă scrisă, cu excepția fragmentelor notate într-un notebook și la școală. Puținul care a fost, după cum scria V. A. Krașeninnikova, a dispărut misterios imediat după înmormântare. (2, p. 21). Este aproape imposibil să distingem originalul de fals în această situație, prin urmare, vorbind despre declarațiile băiatului, comisia are în vedere afirmațiile care i-au fost atribuite în cărțile publicate.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că nu există o prezentare sistematică a viziunilor religioase ale lui Veaceslav Krasșeninnikov.

Ceea ce este înfățișat în cărțile V. A. Krașeninnikova și L. N. Emelianova drept “revelații” ale “Bisericii Sfinte” este de fapt un “amalgam de erezii”, un amestec de erezii antice, superstiții, ficțiune cosmică modernă și folclor slav.

De exemplu, V. A. Krașeninnikova raportează:

“Odată … Slavik sa apropiat de mine și, uitându-se în ochii mei, mi-a spus foarte serios:” Știi, mămico, am foarte mulți ani, sunt foarte bătrân! “Mi-a spus că că are amintiri dinainte de naștere: “Eram pe un drum de pânză, am alergat de-a lungul lui cu mare viteză și m-am oprit într -un abis profund, era fără fund, nu puteai ieși din el… Și lângă mine am văzut un om înalt îmbrăcat în haine monahale. La vârful degetului arătător al acestui om atârna o lampă mică, arzătoare. Întâmplător, marginea ușor înclinată a hainelor a scos la iveală o lumină orbitoare care nu putea fi privită. Acest om a călcat calm peste abis și s-a oprit de cealaltă parte. Întorcându-se spre mine, el s-a uitat atent la mine și a spus: “Sari!” Am fugit, am sărit și abia l-am ajuns din urmă pe marginea opusă a abisului. Apoi am rămas singur, m-am dus puțin înainte. M-am abătut pe un drum dur și întunecat ca un tunel și … s-a dovedit că ducea către tine, mamă! “Slavik își amintea cum venea aici, către noi: “Sfânta Treime și prietenii mei mi-au dat puțină putere. Am venit la tine aici pe pământul păcătos … “Când Slavochka a murit, a văzut aceeași persoană în întuneric, cu hainele monahale asemănătoare pe care le-a amintit chiar înainte de nașterea sa”   (1, pp. 17-18, 125).

Dacă luați în serios această mărturie, vorbim despre o erezie foarte veche, înrădăcinată în filozofia lui Platon, erezie origenistă, preexistența sufletului uman, condamnată în secolul VI la Sinoul V Ecumenic – erezie susținută cu viclenie, dar, cu toate acestea, ușor de recunoscut.

“Biserica, în acord cu textul Sfintei Scripturi, susține că sufletul este făcut o dată cu trupul, și nu unul întâi și celălalt după aceea, după cum i se pare lui Origen în nebunia lui”, s-a hotărât la Sinod.

În același fragment, citat de Krașeninnikova, se poate observa cu ușurință cum începe să vorbească despre sine ca și cum ar fi Hristos, după cum se va dovedi mai departe.

-va urma-

Mulțumiri traducătorului pentru traducerea din limba rusă a înregistrărilor, traduceri pe care le adăugăm mai jos:

Mai jos este traducerea înregistrărilor cu părintele Rafail Berestrov și cu părintele Dmitri.

https://m.youtube.com/watch?v=39x-cBs0SKg

mirean: … am navigat la Kraseninikov si am facut cunostinta cu un membru al familiei. Se fac plelerinaje la mormantul sau … si asa mai departe … Este vorba de Veaceslav Otrok.

Staretul: A .. Otrok ?

Mirenii: Da, Otrok.

Staret:
– dvs. stiti acea carte …. atat de mult … spune ca copilul Veaceslav era doar un copil. Dar ceva se petrecea acolo, diavolul s-a amestecat, copilul a devenit un exemplu pe care “l-a fumat” intreaga Rusie –pe acest Otrok.
– doar daca pastrezi puritatea copilariei curata, este posibil sa capeti vedere ingereasca (?), sau sluji ca preot.
– aceste calitati le aveau duhovnicii si monahii experimentati cu traire inalta ce puteau discerne unde e inger si unde e diavol si ce se petrece cu ei iar totul faceau cu binecuvantare.
– s-a intamplat la un moment dat la o sarbatoare de stat, s-au imbatat cu totii si au inceput sa cante cantece mirenesti (melodia – ochii negri, ochi pasionali) iar baiatul intelegea ce se petrece si faptul ca se cantau astfel de melodii, dar binecuvanta si lacrima de fericire – nu este aceasta oare o amagire de la diavol ? Cam asta e povestirea, iar cand slujea (?), vedea ingeri…
– la min 2.30 repeta discutia despre petrecere, betie si melodia “ochi negrii pasionali”…
– acest baietel era un copil, nu era un ascet, nu avea discernamantul si mintea inalta a unui isihast, ……….. de aceea diavolul s-a amestecat, iar apoi s-a scris mult si neadevarat despre asta.

Mirenii:
– parinte, acolo am intalnit, .. si nu aveai voie sa iti displaca cumva ceva … o prezentare a 3 sau 4 carti, care au fost scrise de ei insisi (?) in rusa slavona – si toti incep sa rada.

– NOTĂ: Unde apare (?) nu sunt sigur de traducere.

https://m.youtube.com/watch?v=MNlN4aHalxg

(Otrok) Veaceslav Slavik Kraseninikov (n.t. este numele complet al copilului)

NOTA:
Cuvintele subliniate si incadrate cu ghilimele sunt parafrazari ale vorbitorului din cartile din care citeaza. Cele din paranteză (n.t.) sunt adaugirile mele pt o mai buna intelegere, acolo unde se subinteleg unele detalii lipsa ale vorbitorului. Exista pasaje pentru care nu sunt deloc sigur de veridicitatea traducerii. Punctele repetate de suspensie ………… arata cuvinte si fraze lipsa in taducere, pe care nu le-am putut pricepe cu exactitate sensul.
Doamne-ajuta!

Parintele Dimitri:
In continuare, vreau sa va atrag atentia ca aproape in toate librariile, in ultimii 3 sau 4 ani, ne confruntam cu urmatoarea situatie: femei si barbati intra in librarii si intreaba: aveti de vanzare cartile despre Otrok Slavik? Ascultati-ma, e vorba despre Otrok Slavik, o lectura falsa, care nu va fi niciodata aici (n.trad.- in aceasta librarie) intre aceste carti remarcabile. Deci, – Otrok Slavik, “Ah, mamă mămicuță” rusa – Aх мама маменька (n.trad. – una dintre cartile despre Otrok) este prima (n.t. varianta) a cartii de capatai despre baietelul de 11 ani Veaceslav Kraseninikov decedat la oncologie bolnav. Atunci, (n.trad. imediat in preajma decesului) au aparut 2 carti diferite denumite Otrok Veaceslav – si iat-o si pe a treia, (n.t. aparuta mai tarziu) – Бог говорит избранникам своим “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau”. Deci, cartea “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau” : 300 de pagini, grafica extraordinara, coperti solid cartonate, cu fotografii, toate din (n.trad. – albumele familiei ce prezinta) copilaria accidental saraca a acestui baietel, impreuna cu mama sa, care este autoarea acestor carti. Iata, aceasta ultima varianta a cartii, adaptata la teologia ortodoxa, cu mare atentie si periata pe ici colo in stil cronicaresc, produce un impact mai mic sau mai mare asupra cititorului, prin sobrietatea scrierii sale de tip cronicaresc. min. 1:21
Deci, daca ne uitam pe varianta originala a primei carti, Ah, mama mamicuta, si, STATI ASA, o clipa ! va atrag atentia ca prima versiune a cartii “Ah, mama mamicuta” a fost tiparita si scrisa fara nici o binecuvantare, iar la aparitia sa din 2007 era deja la a 4-a editie si de ce ar fi pentru noi si dvs. o problema aceasta editie noua? pt. ca a fost editata in inima Sfintei Rusii, la Sergheev Posad, iata, in orasul nostru sfant, iata deci o pata pe (n.trad. titlurile) literaturii bisericesti patristice duhovnicesti (n.trad. – pt ca prin insasi locul tiparirii, cartea se pretinde a fi alaturata seriilor patristice consacrate). 2:00
Sa ne intoarcem la prima editie a cartii “Ah mama mamicuta”. (n.t. In intregime, aceasta) Este e o povestire a femeii Valentina Afanasevna, mama raposatului Otrok, care spune ca la 11 ani copilul sau era un mare sfant, si spune asta cu o convingere absoluta de 100%, (n.t. iar eu trag concluzia) ca scopul acestei carti este numai de a-i convinge pe toti cititorii sai sa traiasca dupa cuvintele (n.t. sfaturile) sale. Va rog sa discerneti cu atentie si dupa aceea va voi cita. De ce va citez din aceasta carte dragii mei prieteni, nu pentru ca doresc sa rad (n.t. batjocoresc) de boala acestui baietel, cu atat mai putin de boala sa duhovniceasca, si de asemenea de boala duhovniceasca a mamei sale, care, este omeneste de inteles ca a trecut printr-un soc prin moartea fiuui sau. Eu ii inteleg durerea, dar doresc sa va previn asupra unei (n.t acestei) boli duhovnicesti (n.t. de a inventa si crede fantezii duhovnicesti), care s-a perpetuat si a devenit o boala a multora, pentru ca aceasta boala este contagioasa. Asadar fiti cu luare aminte ca a unui ortodox care se spovedeste regulat si se impartaseste cu Sfintele Taine, (n.t. numai) la scrierile scrise de Sfintii Parinti din vechime care se sileau pe sine sa traiasca o viata sfanta iar astfel, acestia ne dau raspunsuri la toate intrebarile. 3:20
Iata ce scrie mama lui Slavik in carte (n.t. cred ca citeste din cartea “Dumnezeu vorbeste cu alesul Sau): “Sfanta Treime si prietenii lui (n.t. ai baiatului)”, inca o data, ascultati cu atentie, deci sa vina Sfanta Treime si prietenii lui, ai cui prieteni ? ai lui Slavik, ” i-au dat lui, o parte din putere” (n.t. am tradus cu “o parte” adverbul немного care inseamna “nu mult”). Deci, Sfanta Treime, Tatal Fiul si Sfantul Duh, impreuna cu prietenii anonimi, pt ca nu stim cine sunt acestia, dar sunt la acelasi nivel cu Sfanta Treime, i-au daruit putere lui Slavik “si l-au trimis pe el, in lumea noastra pacatoasa, ca sa ajute la salvarea cetatenilor nostrii.” Dar atunci pentru ce a mai venit Hristos sa ne salveze, pentru ce L-a mai trimis Sfanta Treime, si mai ales ai cui/cine sunt acei prieteni anonimi ? pentru ce au venit si aceia (n.t. la baiat)?. Apoi, acest baietel insusi spune,” cand ma voi intoarce inapoi la Ei” adica la Sfanta Treime si prietenii, “le voi arata lor ranile (n.t. mele) si Ei ma vor intreba ce am patit, si voi primi pentru toate (n.t. ranile) multa binecuvantare.” 4:23
Ce parere aveti dvs. dragii mei prieteni, Sfanta Treime, Dumnezeu in 3 ipostazuri, sa iti ofere tie, creatiei Sale, binecuvantarea si puterea Sa, pentru ce ? ma uimesc intrebandu-ma, pentru ce acest fenomen (?) de revelare sfanta care, se aseamana cu siguranta cu teologia catolica franceza a lui Assisi, pe care daca ati citit-o, ca sa vedeti viata si “minunile” sale, el a avut primele relatari despre stigmatele sale, ranile sale de pe maini, si el apoi, ca sa scurtez (n.t. povestirea despre Assisi), pana la moartea sa, in revelatiile sale cu cei 12 ucenici, pentru ca el avea 12 ucenici, le spunea “mie mi s-a aratat in revelatie Dumnezeu Tatal”, deci Dumnezeu Tatal, eu ma ingrozesc, Iarta-ne pe noi Dumnezeule, pentru aceste cuvinte (n.t. citate din Assisi) si blasfemie la adresa Tatalui si pe mine ca am citat din Francisc de Assisi care, impreuna cu Hristos se pretindea a fi un fel de frate de suferinta, intr-un fel de concurenta frateasca, care sufera mai mult pentru neamul omenesc. (n.t. nu sunt sigur de corectitudinea acestui text tradus cu rosu) 5:23
Aici avem de-a face (n.t. cred ca se refera la ambii – Assisi si Otrok) cu un caz clinic de boala duhovniceasca (?) (n.t. uneori vorbitorul oscileaza intre boala psihiatrica si posesie diavoleasca, iar aici le amesteca), la care comentariile sunt inutile. Iata deci, aici, (n.t. in cartea lui Otrok) acelasi fenomen unde se mentioneaza – “Sfanta Treime si prietenii il vor binecuvanta pe Slavik pentru toate” si mai departe Slavik ii spune mamei sale: “cand tu vei afla cine sunt eu cu adevarat, te vei infricosa la inceput”, STOP, stati asa, in toate aceste carti, nu se explica de fapt, explicit, pana la final, cine este el de fapt cu adevarat. Nu doar ca aceasta (n.t. acest citat) suna a o amenintare literalmente, mentionata inca de la pagina a 3-a a cartii, dar in continuarea cartii suna ca un fel de antrenament pravoslavnic (n.t. de reeducare duhovniceasca) pana la finalul ei, unde eu tot nu inteleg cine este acest baiat, iar asta imi ridica un mare semn de intrebare privind discernamantul de a binecuvanta (n.t. cuiva) citirea acestei carti. Trebuie sa citesti cu mintea limpede pentru a deslusi pana la final aceste texte. 6.10
Haideti sa le deslusim impreuna, ca niste oameni cu dreapta credinta, carora ne pasa de soarta noastra, ……. conform cuvintelor mamei lui Slavik, care suna a (n.t. se pretinde a fi prin felul de a se exprima) femeie placuta, față de care vocile noastre omenesti par moarte (n.t. depasite). Ea l-a intrebat pe Slavik, citez, ” n-am mai vorbit cu tine de ceva vreme (n.t. cu sensul de: ce se petrece cu tine de taci de ceva vreme?). El vorbea mereu ceea ce isi amintea despre sine, povestindu-mi mie.” Aici sunt 3 variante de abordare: prima- acea voce (n.t. care ii insufla ce sa prooroceasca) era a Lui Dumnezeu, care ii vorbea direct asemenea ingerilor si sfintilor, a doua- era vocea celui rau, a duhurilor rele, tatal minciunii ucigas dintru inceput si a treia – cauză naturală, psihiatrică, pe care orice laic o poate constata, fara a fi medic, din aceste dialoguri. Dar mama sa nu acceptă decat prima varianta, exact aici (n.t. mentionata), ca anume acesta este un fenomen de la Dumnezeu. Exprimarea este foarte importanta aici. Otrok Viaceslav a daruit clerului toate cele 3 carti din care impreuna acum am citat, prima din ele “Ah, mama mamicuta” adaptata ulterior cu adaugiri false si subliniez aceasta, adaugiri false, fara binecuvantarea arhiepiscopului de Ufinsk. Eu am ascultat cartea (n.t. varianta) audio, ultima varianta a acestei carti, unde s-a adaugat (n.t. s-a adaugat vocea episcopului binecuvantand cartea, preluata audio din alt context) in mod fictiv si fals – blagoslovenia arhiepiscopului Vichentie – iar daca doriti ii puteti adresa aceasta intrebare, anume cand a binecuvantat vladica aceasta carte ? cam asta e treaba. Cartea mentioneaza ca mai sunt si alti parinti pe care nu ii numeste exact, cum ar fi un anume parinte Petru care l-a binecuvantat cu uimire si slava pe Slavik cand l-a vazut, si alti presupusi preoti locali din eparhia de bastina, in care in prezent sunt foarte multi preoti cu foarte mare prudenta si dezinteresati in general de acest baiat (n.t. ca subiect de discutie). Asadar aici este o nelamurire si o umbra de indoiala aruncata peste aceste carti. Aici lamureste lucrurile Serghei Lavriotul astfel:
– (n.t. foarte pe scurt un rezumat al urmatoarelor minute) – daca copilul era insuflat de Duhul Sfant, trebuia sa ne vorbeasca, sa-i spuna mamei lui, sa ne aminteasca si sa ne indrume spre pocainta, nu sa ne relateze lucruri neverosimile care sunt mai degraba o manifestare clinica a unei boli psihice decat vocea lui Dumnezeu. Toate sfaturile sfintilor pleaca de la pacate, pentru ca pacatul ne indeparteaza de Dumnezeu. Nu despre minuni extrasenzoriale sau trairi ciudate ar trebui sa ne vorbeasca, ci despre pacate.
……………………………………
13.20
Acest “sfant” (n.t. Otrok) a calatorit in revelatiile sale in afara Pamantului si a vazut ca acesta este plat, iar dinozaurii nu au fost omorati (n.t. nu au disparut). Dvs. stiati aceste lucruri ? ca dinozaurii nu au disparut, pamantul este plat, iar in cosmos nu se poate zbura/ajunge ? Slavik i-a marturisit mamei lui ca a zburat in jurul pamantului si in cosmos, dar nu se poate ajunge acolo deoarece rachetele, cand se lovesc de atmosfera cad inapoi pe pamant deoarece pamantul este acoperit de un strat de cristal atmosferic. Apoi a prezis ca in America se vor prabusi 2 case (n.t. aluzie la WTC). Stiati asta ? In plus, cartea despre Slavik (n.t. in care se prooroceste prabusirea turnurilor gemene) a aparut in primă editie in anul 2003, adica dupa acele evenimente. Deci Slavic prezicea aceste lucruri cand noi deja le vedeam la TV. Aceasta proorocie miraculoasa a incidentului din 11 septembrie …….. si in final doresc sa va aduc in atentie urmatorul lucru: Slavik i-a spus mamei sale: ” sa stii mama, ca eu sunt foarte foarte batran !” (n.t. am tradus prin cuvantul “batran”, adjectivul древний care literalmente inseamna antic, de demult si care nu se foloseste in vorbirea curenta ca adjectiv uman) Iata, ce parere aveti ca un copil de 11 ani spune asta ? Ce au facut cei din familia sa pana la petrecerea acelei tragedii (n.t. 11 septembrie) ? Ce parere aveti, cine vorbea prin acel baietel ? 15:48
Si binenteles, preafericitul patriarh Alexei a mentionat in documentele clericale moscovite ca acest curent duhovnicesc nu este de incredere, este neautorizat de biserica, asemenea si initiativele de canonizare a sa, a baietelului decedat. Patriarhul a declarat ca intelege durerea mamei ce si-a pierdut fiul, dar ea impreuna cu grupul de initiativa din jurul ei nu aduc decat o uriasa paguba, si pentru sufletul fiului ei raposat cat si ei insisi (n.t. mamei). De asemenea, nu lipsita de importanta dragii mei prieteni, sa stiti, este faptul ca aceste minuni aduc un prejudiciu duhovnicesc tuturor, pentru ca acum cazul este deja celebru, si mereu acest grup de indivizi ce sustin canonizarea au interese financiare, iar totul s-a transformat intr-o afacere prentru ca trebuie sa platesti (n.t. pentru orice lucru ce poarta eticheta Otrok)…………………..17:25
Iata ce spune Sf Ignatie Briancianinov: “crestini, asceti, povatuitori, sfatuiti si cercetati cu atentie speciala de unde vin castigurile financiare, cu prudenta rece si precautie ……… nu pretindeti castiguri materiale de pe urma sfintelor taine……….. “18:06
Tainele si Imparatia lui Hristos, DA, (n.t. doar acelea sunt taine) nu si prabusirea celor 2 “case” (n.t. WTC)….. existenta dinozaurilor in prezent, astea nu sunt taine si vederi Dumnezeiesti. “Inainte vederea duhovniceasca nu este o experienta senzoriala ………” 18:40
Aceasta femeie spune ca fiul ei era un mare sfant inca din momentul nasterii sale. De aceea este necesar sa va amintesc ca nu traim vremuri usoare ci traim vremurile grele despre care s-a proorocit in vechime…… Cati dintre prooroci au avut viziuni extrasenzoriale, astrologice …… mai bine sa spunem “cum va da Dumnezeu, cum va fi voia Sa.” 20.00………………………….

5 Comments

 1. un eretic ar spune asta?

  Seria 1, Filmul 2
  00:05:46

  “De asemenea, el (Otroc-Veaceslav) ii sfatuia pe oameni ca inainte de sfarsitul lumii, sa se impartaseasca cat mai des, neaparat sa se spovedeasca cat mai frecvent, si ii ruga pe oameni sa se roage cat mai mult acasa. Si zicea ca trebuie sa posteasca cu intelepciune. Efectiv ii ruga pe oameni sa faca aceste lucruri. Iar cand oamenii ascultau, mergeau la Biserica si apoi veneau dupa impartasanie sau dupa sarbatori, ei ii povesteau, iar el se bucura atat de mult. El ii felicita pe toti, se pleca in fata tuturor, era cu adevarat fericit ca oamenii asculta si merg la Biserica. Pe toti ii trimitea si zicea: “Mergeti la Biserica, veniti la Dumnezeu, pentru ca daca nu va veti impartasi acum si nu va veti spovedi, o mare multime de oameni va innebuni, iar fara impartasanie, nimeni nu va supravietui.”

  Un eretic ar fi zis asa ceva?! sunteti voi in erezie si confuzie.

  SAU
  tot din aceeasi serie: Seria 1, Filmul 2
  01:30:45

  “Si el (Otroc- Veaceslav) imi zice: “Matusa Nina, va rog sa nu uitati niciodata de Dumnezeu, sa va spovedeti, sa va impartasiti. Eu desigur ma straduiesc, merg regulat la Biserica, ma spovedesc si ma impartasesc. Poate ca e prea putin, poate ar trebui mai des, dar o fac cel putin pe perioada posturilor, dupa posibilitati. Dupa cum am mers regulat, asa merg si acum la Biserica din Miasensc. El spunea tuturor, nu doar mie: rugati-va, mergeti la Biserica, mergeti pana la sfarsit. Nu il uitati pe Dumnezeu. Doar prin spovedanie, doar prin impartasanie va puteti salva. El spunea asta de foarte multe ori. Mereu spunea aceste lucruri.”

  Ia sa-mi spuneti care eretic v-ar indemna sa faceti asa ceva? a?
  Sa nu credeti ca toti preotii sunt PREOTI care spun aceste lucruri urate despre el. Ei nu mai sunt decat cu functia de “preot”, dar oare nu stiti cum a fost primit Însuși Iisus Hristos de catre preotii acelor vremi?
  Otroc Veaceslav este Sfînt.

  • Unde se spune că dacă respecți câteva învățături, dar încalci altele nu ești eretic? Adevăr plus minciună egal minciună. Recomandăm citirea cu atenție a articolului.

 2. Mai spunea Otrov ca in tibet in munti este un buton, si deavolii il pazesc si oamenii trec pe linga el si nu il vad, si daca s-ar apasa ar fi sfirsitul lumii. Adica ca si cum de butonul cela depinde. Asa fantezii le avem toti, Dumnezeu sa-l ierte!

  • Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
   Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.

   Matei 7, 22-23

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*