Să nu îi grăim de rău pe preoți. Singura osândire permisă este pentru erezie

“Pentru aceea, vă pun înainte şi vă îndemn şi vă rog să ne depărtăm de acest rău obicei. Căci pe de-o parte nu vătămăm cu nimic pe preoţii care aud [că-i vorbim] de rău, nu numai dacă sunt minciuni, ci chiar de ar fi adevărate  (fiindcă şi fariseul nu l-a rănit cu nimic pe vameş, ba i-a fost şi de folos, deşi adevărate erau cele spuse despre acela); iar pe de altă parte ne aruncăm pe noi înşine în cele mai cumplite rele. Căci şi fariseul, împotriva lui a folosit sabia şi, făcându-şi o rană de moarte, [singur] s-a îndepărtat. Prin urmare, ca să nu pătimim şi noi aceleaşi necazuri, să ne ţinern cu tărie înfrânarea limbii. Căci dacă grăindu-l de rău pe un vameş oarecare, nu a scăpat [fariseul] de pedeapsă, noi, vorbindu-i de rău pe părinţii noştri [duhovniceşti], ce apărare vom mai avea. Dacă Maria numai o dată l-a vorbit de rău pe fratele ei [Moise] şi a luat atâta pedeapsă, ce nădejde de mântuire mai avem cand împroşcăm cu mii de batjocoriri, în fiecare zi, pe mai-marii noştri?

Sursa :

Sfântul Ioan Gură de Aur, “Despre Aquila şi Priscilla; şi că nu se cuvine să grăim de rău pe preoţii lui Dumnezeu” https://www.ioanguradeaur.ro/125/despre-aquila-si-priscilla-si-ca-nu-se-cuvine-sa-graim-de-rau-pe-preotii-lui-dumnezeu-cuvantul-2/

Citiți și :

Să ne vedem mereu păcatele noastre, nu pe cele străine. Sfinții se rugau cu multă dragoste în inimă pentru cei care îi acuzau pe nedrept

Arhim. Serafim Alexiev: Singura osândire îngăduită – erezia

2 Comments

  • Dacă un preot vorbește de rău alți preoți în public, trebuie avertizați credincioșii să fugă de un astfel de preot, pentru că îi va face părtași la păcatul clevetirii.

   Preotul care ocărăște alți clerici cade sub incidența Canoanelor.

   CANONUL 56 APOSTOLIC

   Dacă vreun cleric va ocărî pe prezbiter, sau pe diacon, să se afurisească.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*