Gheron Sava Lavriotul: „Nu am spus niciodată că trebuie să mergem la stiliști. Niciodată nu am dus lupta aceasta pentru a ajunge în situația stiliștilor. Trebuie să le fie rușine pentru aceste acuzații josnice! Dar am spus adevărul, deoarece în Sfântul Munte Athos ținem vechiul calendar, care este cel corect.

Gheron Sava Lavriotul (ascultați de la minutul 21):

Nu am spus niciodată că trebuie să mergem la stiliști. Niciodată nu am dus lupta aceasta pentru a ajunge în situația stiliștilor. Trebuie să le fie rușine pentru aceste acuzații josnice! Dar am spus adevărul, deoarece în Sfântul Munte Athos ținem vechiul calendar, care este cel corect. Nu mint, Dumnezeu îmi este martor că Părintele Ciprian mi-a spus astfel: Aș fi vrut să schimb calendarul, să nu mai țin calendarul nou, să țin calendarul vechi, dar îi voi pierde pe toți oamenii care vin la mine. Deci Părintele Ciprian știe, dar vrea oameni alături de el, de aceea nu schimbă calendarul. Schisma a apărut din cauza acceptării noului calendar. Calendarul nou este cel schismatic, nu calendarul vechi. Schisma a venit în Biserică din cauza calendarului. Trebuie să cunoaștem aceste lucruri. Acesta este adevărul. Calendarul vechi este calendarul pe care sărbătorim Sfintele Paști. Și dacă s-a schimbat calendarul, de ce nu s-a schimbat și data Paștilor? Calendarul vechi este calendarul ortodox. Am spus că cele 13 zile nu sunt o problemă de dogmă. În schimb, unitatea Bisericii, care este distrusă din cauza schimbării calendarului, este dogmă. Deci, trebuie să vi se spună adevărul, tot adevărul. Acesta este adevărul și îl voi spune. Dar adevărul este și faptul că îi combat pe stiliști și că sunt împotriva lor și că foarte mulți oameni pleacă de la stiliști și vin la noi. Deci, dacă sunt acuzat că voi duce lupta anti-ecumenistă către stiliști sau că sunt un stilist, aceasta nu este doar o minciună, este de râs. Pentru că acțiunile mele, ceea ce fac arată tocmai contrariul!”

4 Comments

 1. Părintele Alipie (ucenicul Starețului Sava Capsaliotul care a spus adevărul din 1991 și s-a îngrădit de patriarhii ecumeniști spunând adevărul și certând pe cei ce umblau cu jumătăți de măsură, pe Cuviosul Paisie Aghioritul adică), datorită căruia toți ceilalți părinți aghioriți s-au îngrădit de ecumenism, părintele Evghenie, părintele Evstratie, părinții îngrădiți de erezie din Prodromu (Părintele Marcu, Părintele Nicodim, Părintele Efrem) sunt în același cuget și cer respectarea Sfintelor Canoane de la Sfintele Sinoade Ecumenice care sunt obligatorii, cum este și acest Canon 7 de la Sinodul 2 Ecumenic.

  Deci este cugetul părinților athoniți care ne-au ajutat să ne îngrădim, împreună sfătuire, nu papism.

  Acuzațiile acestea sunt de râs.

  • Aici este vorba de preoți hirotoniți canonic necaterisiți, Tainele sunt valide. A le nega înseamnă a adopta teoria căderii automate din har.

   În plus, prin ceea ce susțineți trebuie să desființați o grămadă de preoți și pe cei în comuniune cu ei…
   Cine poate afirma că patriarhul Miron primit prin semnătură de la greco-catolici și toți episcopii și preoții hirotoniți de el nu sunt episcopi și nu sunt preoți…

   https://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/225/revenirea-greco-catolicilor-la-ortodoxie-unitatea-religioas%C4%83-din-ardeal-s-a-realizat-de-c%C4%83tre-credincio%C5%9Fii-%C5%9Fi-preo%C5%A3ii-greco-catolici-%C3%AEnfrunt%C3%A2nd-opozi%C5%A3ia-ierarhiei-unite

   Interpretați greșit atât Canonul 7 de la Sinodul 2 cât și Canonul 50 Apostolic care vorbesc de o altă formulă, nu în numele Sfintei Treimi, ci întru moartea Domnului…

   Eunomie nu boteza în numele Sfintei Treimi.

   Există un alt Canon în Pidalion care vorbește despre validitatea botezului prin stropire în caz de boală. Dacă oamenii vor să mai facă ceva, pot face doar afundările în apă sfințită, fără rostirea formulei, nu știu ce face părintele Ghervasie, dar acum problema este că nu se acoperă trupul cu apă, nu că se face o afundare, două sau trei. Eunomie făcea una singură dar cu altă formulă și erau și eretici condamnați! Avem mărturie și la Sfântul Ciprian al Cartaginei că botezul este valid în caz de boală. Afundările fără formulă se pot face pentru cine are îndoieli, pentru cine nu are îndoieli nu mai se face nimic, așa ne arată mărturia Sfântului Ciprian al Cartaginei

  • Sfântul Ciprian al Cartaginei. Scrisori baptismale.  

     Scrisoarea a LXIX-a Cyprianus îi trimite sănătate lui Magnus 

    

   (fragment)

   “XII 1. M-ai întrebat, de asemenea, prea iubitul meu fiu, ce părere am despre cei care, suferinzi fiind şi bolnavi, dobândesc harul lui Dumnezeu: oare trebuie să fie socotiţi creştini adevăraţi, fiindcă nu au fost scăldaţi în apa mântuitoare, ci au fost stropiţi. în această chestiune, smerenia şi cumpătarea noastră nu dă o hotărâre precisă pentru nimeni, ca fiecare să gândească ceea ce crede (că e bine) şi să facă ceea ce a gândit. 2. Noi, după cât înţelege smerenia noastră, socotim că binefacerile lui Dumnezeu nu pot fi ciuntite şi slăbite cu nimic şi nici nu pot fi micşorate în vreun fel când, cu credinţa deplină şi întreagă şi a celui care dă şi a celui care ia, se primeşte ceea ce se soarbe din darurile dumnezeieşti. Căci prin Botez nu sunt spălate petele păcatelor, aşa cum sunt spălate, în baia trupească şi profană, necurăţeniile pielii şi trupului, unde este nevoie de pastă de silitră şi de celelalte sub stanţe ajutătoare, de scaun şi de piscină pentru ca trupul să fie spălat şi purificat. Altfel este spălat sufletul credinciosului, altfel este purificat gândul omului prin meritele credinţei. în Taina Botezului, când nevoia te sileşte, Dumnezeu, în marea Sa bunătate, dăruieşte totul credincioşilor, chiar dacă rânduiala a fost scurtată. 3. Nici nu trebuie să se tulbure cineva văzând că bolnavii sunt stropiţi sau udaţi când primesc harul Domnului, pentru că Sfânta Scriptură grăieşte prin gura profetului Iezechil: ,,Şi vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate întinăciunile voastre şi de toţi idolii voştri vă voi curaţi. Vă voi da inimă nouă şi duh nou vă voi da” (Iezechil 36, 25-26)43. , (…)
   XIII 1. Dar fiindcă unii îi numesc pe cei care au primit harul lui Hristos prin apa mântuitoare şi printr-o credinţă adevărată nu creştini ci clinici aceşti oameni, cei care au citit lucrări mai multe şi mai savante, i-au găsit poate pe clinici la Hipocrate şi la Soranus. Căci eu, care nu cunosc decât pe clinicul din Evanghelie, ştiu că pentru acel paralitic şi nevolnic, care a zăcut în pat ani lungi din viaţa sa, boala nu a fost o piedică în dobândirea din partea cerului a unei sănătăţi depline şi nu numai că s-a sculat din pat prin bunătatea Domnului, dar şi-a luat şi patul cu forţele cele câştigate şi întărite. 3. Şi de aceea, atât cât îmi este dat să gândesc şi să înţeleg prin credinţă, părerea mea este că trebuie considerat creştin autentic oricine a primit harul dumnezeiesc în Biserică, prin legea şi puterea credinţei”

  • La Rădeni, părintele Sava și Mihai Silviu Chirilă schimbărețul cu părtașia lui la erezie au vorbit despre întoarcerea la calendarul vechi, dar părintele Sava nu a zis să ne unim cu stiliștii, ci că există și printre stiliști oameni care își pot înțelege greșelile și să renunțe la grupările lor schismatice.
   Gheron Sava întotdeauna a vorbit corect despre problema calendarului

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*