Mărturisire de credință a părintelui Cristian Călugăru, care s-a îngrădit de erezia ecumenistă în anul 2008

Vedeți și:

Bucuria mărturisirii Ortodoxiei: Părintele Cristian Călugăru s-a îngrădit de erezia ecumenistă încă din anul 2008, aplicând Canonul 15, I-II Constantinopol

Începutul conștientizării existenței comuniunii cu ereziac. Scrisoarea despre erezia ecumenismului inițiată de Sinaxa clericilor din Grecia, semnată și de clerici, monahi, monahii și mireni din România. Pe lista de semnatari la acea vreme se afla și părintele Cristian Călugăru:

MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI

1 Comment

 1. Îngrădirea de erezie presupune și încetarea pomenirii la slujbele Bisericii a celor care au trecut la cele veșnice împreună cu ecumeniștii. Sufletul nu moare.

  Câteva materiale referitoare la comuniunea cu erezia susținută și de părinții cu nume mare, care din păcate au girat ecumenismul:

  “Sf. Maxim Mărturisitorul zice că dragostea fără adevăr este mizantropie, ură față de oameni. Așadar mizantropii sunt ”iubiriștii ecumeniști căci împotrivindu-se Părinților, au rămas cu spurcăciunea sufletului necurățată.
  Iar virtuțile, ostenelile lor, de vreme ce nu se nasc din Dreapta Credință, chiar dacă înaintea oamenilor se arată a fi plăcute, zice Sf. Maxim, totuși nu vor fi răsplătite de Dumnezeu întru Împărăția Sa ci doar în această viață, acestea devenind pricină de veșnică pierzare pentru toți cei care urmează astfel de pseudo-păstori, lupi în piei de oaie.”

  https://ortodoxlogos.ro/2020/05/24/pandemia-panereziei-ecumeniste-infecteaza-crestinii-sfantul-munte-astazi-nu-mai-este-far-al-ortodoxiei-acum-domneste-o-tacere-vinovata/

  “Monahii aghioriți să aibă ca exemple de supunere față de ecumeniști și exemple de mărturisire a credinței pe sfinții de curând canonizați pentru a-și putea justifica vinovata cârdășie cu ereticii zicând: ”Devreme ce sfinții contemporani nouă nu au întrerupt comuniunea cu patriarhul Bartolomeu și cu cei asemenea cu el, de dinaintea lui, atunci și noi, urmând exemplul lor, vom continua să îi pomenim!”
  Iată efectul canonizărilor din ultimii ani ale ”capului ortodoxiei” – noul papă din Fanar, a unor oameni care i-au pomenit pe ecumeniști și au cuvinte de laudă la adresa lor!
  Învățătura acestor noi sfinți este că oricine întrerupe comuniunea cu episcopii și cu patriarhii și nu-i mai pomenește este în afara Bisericii. Nu le deschid mormintele, dar le promovează încontinuu sfințenia pentru că fac minuni.
  Însă Evanghelia zice că unii chiar și minuni vor face, dar ca și trădători ai credinței se vor osândi.
  Marele Atanasie, răspunzând la întrebarea: „Cum este posibil ca ereticul arian sa facă minuni?”, zice:
  Deși are credință eretică, însă pentru milostenie și orice alte fapte bune ar mai săvârși, Dumnezeu îi răsplătește în această viață cu darul facerii de minuni și al profeției, dar după moarte va auzi de la Domnul: „Tot ce-ți datoram ai luat în această viață, iar ca eretic neîndreptat partea ta va fi focul veșnic.” (P.G. 28,pag. 665, întrebarea 111)

  https://ortodoxlogos.ro/2022/10/19/video-si-transcriptul-in-limba-romana-sfintii-sunt-modele-de-urmat-nu-putem-canoniza-ca-sfinti-oameni-care-au-avut-teorii-idolatre-si-erezii/

  Cuviosul Paisie Aghioritul îmbrățișându-se cu Bartolomeu
  https://youtu.be/47kNYpeiCZE

  Avea dreptate Starețul Sava Capsaliotul referitor la Cuviosul Paisie Aghioritul, care încerca să justifice cele de nejustificat. Pomenirea patriarhului ecumenist.

  Iată: http://www.cuvantul-ortodox.ro/cred-ca-nu-este-deloc-bine-sa-ne-despartim-de-biserica-de-fiecare-data-cand-patriarhul-greseste-ci-fiecare-are-datoria-si-obligatia-de-a-protesta-si-de-a-lupta-dupa-puterile-sale-in-sanul-bisericii/

  “Încercaţi să îndreptăţiţi Fanarul, dar cuvintele şi faptele lor vă vădesc a fi în greşeală. În zadar invocaţi părerea Părintelui Paisie şi a altora ce sunt îngăduitori cu condiţiile actuale şi fac concesii, şi anume, că [acum] tratează cu „iconomie”, dar când va veni vremea (adică atunci când se presupune că Dimitrie va intra în comuniune cu Papa, precum aţi spus), vă veţi despărţi de tot nu este potrivit învăţăturilor Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Sinoade. Vă înşelaţi tare.
  Cât despre mustrările la care vă referiţi – fie ale Stareţului Paisie [Aghioritul], sau ale vecinului vostru papa-Isaac, sau ale oricărui altcuiva – ce susţin că Dimitrie împarte cu dreptate cuvântul adevărului, cum vă puteţi aştepta să le primim ca fiind plăcute lui Dumnezeu, când sunt vădit împotriva predaniei Ortodoxe? De vreme ce adevărul este trădat, nu ar trebui să fie numită nedreptate mai degrabă decât iconomie, concesie, adaptare sau îngăduire?”

  https://ortodoxlogos.ro/2018/06/11/scrisoarea-staretului-sava-capsaliotul-scrisa-in-anul-1991-despre-necesitatea-intreruperii-pomenirii-patriarhilor-care-propovaduiesc-erezia/

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*