Învățături folositoare celor care întrerup comuniunea cu ereticii. Sfântul Teodor Studitul

Nu este nimeni care să nu fi fost hirotonit de ei sau de cei hirotoniţi de ei, hi­ro­to­nia coborând prin succesiune până la Tarasie. Câţi din cei preoţiţi, de la Răsărit şi de la Apus şi de la Miază­noap­te şi de la mare nu au venit între timp şi nu s-au unit prin îm­părtăşire cu Bi­se­ri­ca de la noi? Şi câţi, acum au fost hi­ro­toniţi sau au hirotonit fără bani, chiar dacă au fost ere­tici? Toate acestea le cu­noa­şte singur Dumnezeu şi nu le întăreşte [stabileşte] omul şi de aceea trebuie să fim cu luare a­minte faţă de toţi cei caterisiţi. Însă, fiindcă suntem oameni, vă rog, să privim bine lucrurile, ca oameni. Fiindcă omul ca­tă la faţă, iar Dumnezeu la inimă, să se ceară numai măr­tu­ri­sirea prin gură, desigur când nu se minte pe faţă. Con­form acestei [mărturisiri prin gură] a primit şi Tarasie hi­ro­to­nia101, pentru care şi zeloţii de atunci şi cei ce ţineau la scum­pă­tate [credinţa] [akribeiz] s-au adu­nat împreună cu Ta­ra­sie şi au fost de acord cu el, chiar dacă după Sinod s-au des­păr­ţit degrabă, din cauza acceptării hi­ro­to­niei pe bani, care  s-a făcut în cazul acelora şi pentru alte câteva pricini.
Şi dacă şi vouă vă par că aşa stau lucrurile, să trecem şi la următoarele. Căci acestea şi de către Tarasie până acum vor fi spuse. Şi care este concluzia? Trebuie să ne îm­păr­tă­şim din [mâna] oricărui preot care nu e învinuit, după Teolog şi Gură de Aur. Căci unul zice: „oricare să-ţi fie vrednic de crezare în ceea ce priveşte curăţirea102, numai să fie careva din cei acceptaţi [de Biserică] şi neosândiţi pe faţă, dar nici dintre cei străini de credinţă”103. Iar celălalt [zice]: „In­te­re­sea­ză-te cu de-amănuntul, cercetează cu grijă. Căci nu este fără pri­mejdie împărtăşirea fără cercetare, fiindcă faţă de mari lucruri e primejduirea”104.
Să cercetăm, dar, şi să ne grijim cu de-amănuntul de la cine suntem datori să ne împărtăşim: dacă mărturiseşte dreap­­­ta credinţă, dacă nu a fost hirotonit pe bani, dacă nu este adevărat altceva din cele bănuite cu privire la viaţa lui şi la alunecările despre care s-a auzit [în legătură cu el]. Iar dacă are hirotonia dată de cutare, fie eretic, fie hirotonit pe bani105, dar el nici eretic nu este, nici hirotonit cu bună şti­in­ţă de unul care ia bani, adică de un simoniac, ci măr­tu­ri­seş­te tot adevărul şi păzeşte şi credinţa şi canoanele ne­ştir­bi­te, şi leapădă şi pe cei care le ştirbesc pe amândouă, nu a­vem nici o pricină de îndepărtare faţă de el. Căci ne­o­sân­dit este unul ca acesta, după sfinţii arătaţi mai înainte şi, prin ei, după toţi106.
Deci astfel şi noi ne vom împărtăşi şi vă sfătuim şi pe voi să faceţi acelaşi lucru, dacă vom fi ascultaţi. Fiindcă dacă se cercetează prea mult, pe de-o parte, se alungă, precum s-a a­rătat, poruncile Părinţilor, iar pe de alta, încetează marele dar al preoţiei prin care avem numele de creştini şi cădem iar în slujirea păgânească (ceea ce e nelalocul lui); (Scrisoarea 53 a Sfântului Teodor Studitul către citețul Ștefan)

Vedeți:

Sf.Theodor Studitul – dreapta credință a Sfinților Părinți

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*