Filocalii

 

 1. Filocalia 01: Sf Antonie cel Mare,Evagrie Ponticul, Sf Ioan Casian, Sf Nil Ascetul, Sf Marcu Ascetul, Sf Diadoch al Foticeii, Sf Isaia Pustnicul
 2. Filocalia 02: Sf Maxim Mărturisitorul – Cuvânt ascetic. Capete teologice. Întrebari, nedumeriri și răspunsuri
 3. Filocalia 03: Sf Maxim Mărturisitorul – Răspunsuri către Talasie
 4. Filocalia-04-Talasie-Libianul-Isichie-Sinaitul-Filotei-Sinaitul-Ioan-Carpatiul-Avva-Filimon-Ioan-Damaschin
 5. Filocalia-05-Petru-Damaschin-Simeon-Metafrastul
 6. Filocalia-06-Simeon-Noul-Teolog-Nichita-Stithatul
 7. Filocalia-07-Nichifor-Din-Singuratate-Teolipt-Al-Filadelfiei-Grigorie-Sinaitul-Grigorie-Palama
 8. Filocalia-08-Calist-Si-Ignatie-Calist-Patriarhul-Calist-Angelicude-Calist-Catafygiotul-Si-Altii
 9. Filocalia-09-Ioan-Scararul-Ava-Dorotei
 10. Filocalia-10-Isaac-Sirul-Cuvinte-Despre-Sfintele-Nevointe
 11. Filocalia-11-Varsanufie-Si-Ioan-Scrisori-Duhovnicesti
 12. Filocalia-12-Isaia-Pusnicul-Douazeci-Si-Noua-de-Cuvinte

 

Sfântul Ioan Gură de Aur

 

 

Comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur la epistolele Sfântului apostol Pavel

 

 1. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Romani – format PDF A4
 2. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola intai catre Corinteni – format PDF A4
 3. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola a doua catre Corinteni – format PDF A4
 4. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Galateni – format PDF A4
 5. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Efeseni – format PDF A4
 6. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Filipeni – format PDF A4
 7. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Coloseni, I-II Tesaloniceni – format PDF A4
 8. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola I-II Timotei, Tit si Filimon – format PDF A4
 9. Sfantul Ioan Gura de Aur, Comentariu la Epistola catre Evrei – format PDF A4

 

Colecția PSB – seria veche