Editorial
Editorial

După iconomie, aplicăm acrivia. Sfântul Teodor Studitul despre iconomia pe termen scurt cu mirenii neîngrădiți de erezie, pentru îndreptarea celor slabi

Fragment din Omilia lui Gheron Sava despre iconomia față de mirenii neîngrădiți de erezie: (Puteți citi în format PDF întreaga omilie: 2021.12.20-despre-iconomia-fata-de-mirenii-neingraditi_-_omilie-gheron-sava-lavriotul) “Să ni se îngăduie să alergăm către o altă scrisoare a Cuviosului, (219), […]

Editorial

Ortodocșii au fost măcelăriţi cu o furie ieşită din comun de trimișii papei, în timpul cruciadelor, iar acum ecumeniștii vor să se unească cu acești eretici…

În Săptămâna Ecumenistă (de rugăciune în comun cu neortodocșii), la Mănăstirea Cașin au venit să propovăduiască erezia ecumenistă eretici anatematizați de Biserică prin Sfintele Sinoade Ecumenice. Acești întâistătători eretici au fost invitați să intre în biserică […]